Pia Sandvik, VD för RISE Foto: Sveriges unga akademi

Forskningsinstitutens roll – Sveriges unga akademi och SULF fortsätter sin forskningspolitiska seminarieserie


Den 12:e februari var det dags för vårens andra seminarium i SUA och SULF:s seminarieserie. Vi hade glädjen att få lyssna på Pia Sandvik, VD för Research Institutes of Sweden (RISE) som berättade om forskningsinstitutens roll i det svenska forskningssystemet. 

Pia Sandvik inledde med en historisk återblick över forskningsinstitutens framväxt i Sverige. Från 1942 då man konstaterade att ”Sverige behöver inga institut”, via en generisk framväxt av samverkansplattformar, till dagens RISE som är ett av Europas största forskningsinstitut, med 1 700 medarbetare.

RISE är ett statligt bolag med samhällsuppdrag förklarade Pia. Uppdraget är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. Det gör RISE genom att erbjuda ett stabilt ekosystem och bra förutsättningar för innovation.

RISE finns idag i hela Sverige, med 1 700 medarbetare varav 30 procent är disputerade. 2018 omsatte bolaget drygt 3 miljarder kr. Små och medelstora företag står för 30 % av omsättningen. RISE driver också omkring 130 testbäddar och demonstrationsmiljöer där näringsliv, akademi och offentlig sektor i tidig fas kan testa och utvärdera en idé och samverka.

Pia berättade vidare om en ny satsning – RISE professional education, som erbjuder utbildningar för livslångt lärande. RISE professional education riktar sig till företag som behöver ställa om. Ett område där det finns ett stort behov och där RISE kan fylla en viktig funktion förklarade Pia.

Om seminarieserien

Det övergripande syftet med seminarieserien är kompetensutveckling och kunskapsbyggande, men också att erbjuda en arena för nätverkande. Seminarieserien riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor som rör forskning och högre utbildning, som vill lära dig mer om hur systemet för forskning och högre utbildning fungerar och som intresserar dig för forskningspolitik och samhällsfrågor som på olika sätt rör forskningssystemet.

Seminarietillfälle 1: Forskningens roll för en hållbar utveckling

 

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm