Akademimöte i Luleå Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte i Luleå


Under två härliga dagar 24–25 april sammanträdde akademin, för första gången i Luleå.

Vid ankomsten i Luleå välkomnades akademin av landshövdingen i Norrbotten Björn O. Nilsson, även ordförande i stiftelsestyrelsen för Sveriges unga akademi. Vi besökte först RISE SICS North, ett fullskaligt datacenter och testmiljö för forskning och utveckling inom områden som artificiell intelligens, maskininlärning och optimering, datalagring och hållbar energi. Under eftermiddagen arbetade vi intensivt forskningspolitiskt och diskuterade aktuella utredningar, särskilt STRUT:en (Styr- och resursutredningen) samt den kommande forskningspropositionen.

1. Studiebesök vid RISE SICS North 2. Landshövding Björn O. Nilsson välkomnade akademin vid ankomsten till Luleå. 3. Gustaf Edgren under studiebesöket vid RISE SICS North (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

1. Tove Fall 2. Hanna Isaksson 3. Jakob Nordström (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Tove Fall, epidemiolog vid Uppsala universitet, Hanna Isaksson, forskare inom biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och Jakob Nordström, forskare inom beräkningskomplexitet vid Kungliga Tekniska högskolan underhöll med vetenskapliga presentationer och Björn O. Nilsson öppnade landshövdingens residens för akademin till kvällen som bjöd på en oförglömlig middag.

1. Magnus Jonsson (vice ordf) och Anna Wetterbom (vd) 2. På väg till middag 3. Landshövding Björn o. Nilsson talar vid middagen (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

1. Ordf. Maria Tenje presenterar rektor för LTU Birgitta Bergvall-Åreborn 2. Steffi Burchardt och Magnus Jonsson 3. Blivande alumner på gruppbild: Kirsten Kraiberg Knudsen, Maria Tenje, Sara Strandberg och Ericka Johnson (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Luleå tekniska universitets (LTU:s) rektor Birgitta Bergvall-Åreborn gästade oss på mötets andra dag och berättade om lärosätet. Närheten till den arktiska regionen bidrar på flera sätt i verksamheten. LTU har campus i Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna, och en större andel externa medel än andra svenska lärosäten. Samtalet med akademin handlade om framgångsrikt samarbete med industrin, modigt akademiskt ledarskap och forskningsfinansiering. Efter lunch rapporterade beredningsgrupperna om de aktiviteter som genomförts sen februarimötet och planer för den kommande perioden drogs upp. Nästa akademimöte sker i slutet av maj i samband med Sveriges unga akademis årsdag som kommer firas i Uppsala.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm