Vetenskapsfestivalen Foto: Greger Hammarin

Philippe Tassin och Rikard Landberg hjälper deltagare att se om de kommit till rätt slutsats i sin undersökning av Mundus källor. Foto: Greger Hammarin

Sveriges unga akademi på Vetenskapsfestivalen i Göteborg


Akademins ledamöter spelade vetenskapsspelet Expedition Mundus med högstadieklasser den 10–11 april under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Spelet handlar om att lära känna och samla kunskap om en okänd värld – Mundus – genom att studera de ”källor” som spelet innehåller. Samarbete och att dela sina resultat är delar av upplägget, precis som i vetenskapen.

Ledamöterna Philippe Tassin, fysiker, och Rikard Landberg, forskare inom livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola och Mia Liinason, genusvetare, och Greger Hammarin, doktorand vid Göteborgs universitet ledde spelomgångar med skolklasser i årskurs 7–9 från Kullaviksskolan (Kullavik) och The International School of the Gothenburg Region ISGR (Göteborg). Efter varje spelomgång samtalar forskarna med deltagarna om deras upplevelse av spelet och den vetenskapliga metoden. Spelet är en bra ingång för samtal om forskning av olika slag.

Mundusspel på Vetenskapsfestivalen Foto: Greger Hammarin

Foto: Greger Hammarin

– Det var roligt att spela och vi får många bra frågor, säger Philippe Tassin, det här spelet är alltid uppskattat av både eleverna och lärarna. Vi utvecklade också spelet med hjälp av en whiteboard för att andra spelare lättare skulle kunna ta del av ”publicerade” resultat.

Mer information

Expedition Mundus

Vetenskapsfestivalen skolprogrammet 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm