Akademins delegation till SASUF: Maria Tenje, Anna Wetterbom och Aryo Makko. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi deltar i utbyte med Sydafrika


Samarbetet South Africa Sweden University Forum (SASUF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) startade förra året och när det andra stora mötet hölls i Kapstaden 7–10 maj så var akademin på plats och deltog i seminarier och panelsamtal.

Det strategiska samarbetet SASUF består idag av ett femtontal svenska universitet och drygt trettio i Sydafrika, samt forskningsfinansiärer och ambassader. Samarbetet stöds under en treårsperiod av STINT för att bidra till ökade samarbeten mellan länderna inom forskning och högre utbildning. Sedan det inledande mötet hölls för ett år sedan i Johannesburg har antalet deltagande organisationer och forskare ökat betydligt. I år hölls drygt femtio forskarinitierade workshops vid olika universitet i Sydafrika. Parallellt hölls dessutom ett Ledarship Summit där finansiärer, universitetsledningar, studentrepresentanter och Akademin medverkade. Här diskuterades mer övergripande förutsättningar för samarbete kring forskning och högre utbildning och en bilateral deklaration togs fram. Akademins VD (Anna Wetterbom) deltog i ett panelsamtal om att stödja internationella samarbeten kring forskning och ordföranden Maria Tenje deltog i en panel vid Fortes seminarium om hälsa.

I maj 2020 hålls nästa möte i Uppsala och då planerar Akademin att arrangera en egen workshop i anslutning till programmet.

Mer information

Succe´ för SASUF! Rektorsbloggen Uppsala universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SASUF 2018

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm