Petter Brodin

Professor i immunologi vid Karolinska Institutet

Ledamotsperiod 2019–2024

I forskargruppen jag leder försöker vi förstå vad det är som gör människors immunsystem så olika i sammansättning och funktion. Vi utvecklar också nya metoder för att bättre beskriva dessa skillnader. Ett särskilt intresse är att förstå hur miljöfaktorer tidigt i livet programmerar immunsystemets funktion och sammansättning, med långsiktiga konsekvenser för sjukdomsrisk som följd. Genom användning av storskalig datainsamling och integrativ dataanalys undersöker vi dessa fenomen.

Petter Brodin Foto: Ulf Sirborn

Klicka för pressbild. Foto: Ulf Sirborn

KORTA FAKTA

Född: 1982
Intressen: Musik, mat och sport
Övrigt: Jag är fotbollstränare

”För att förbättra möjligheterna och öka intresset bland mina kliniska kollegor på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet för forskning och vetenskap.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm