Petter Brodin

Professor i immunologi vid Karolinska Institutet

Ledamotsperiod 2019–2024

I forskargruppen jag leder försöker vi förstå vad det är som gör människors immunsystem så olika i sammansättning och funktion. Vi utvecklar också nya metoder för att bättre beskriva dessa skillnader. Ett särskilt intresse är att förstå hur miljöfaktorer tidigt i livet programmerar immunsystemets funktion och sammansättning, med långsiktiga konsekvenser för sjukdomsrisk som följd. Genom användning av storskalig datainsamling och integrativ dataanalys undersöker vi dessa fenomen.

MER OM

KONTAKT

Petter Brodin Foto: Ulf Sirborn

Klicka för pressbild. Foto: Ulf Sirborn

KORTA FAKTA

Född: 1982
Intressen: Musik, mat och sport
Övrigt: Jag är fotbollstränare

”För att förbättra möjligheterna och öka intresset bland mina kliniska kollegor på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet för forskning och vetenskap.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk