Ylva Söderfeldt

Docent inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2019–2024

Min forskning handlar om mötet mellan experter och de människor som de är experter på – det kan vara till exempel döva och dövlärare, eller läkare och patienter. I dessa möten sker ofta intressanta saker. Experterna kan komma att utmanas av sina mänskliga ”objekt”, så att en konflikt uppstår. Eller de kan ingå i en allians, där de går samman för att tillvarata gemensamma intressen. Det som alltid sker är dock någon typ av förhandling kring vilken kunskap som räknas, och vem som bestämmer – är det den som själv är sjuk eller läkaren som vet mest om sjukdomen? Vad räknas som relevant kunskap, och vem får uttala sig? Att studera dessa förhandlingar som skett i olika sammanhang under de senaste cirka 150 åren kan hjälpa oss att bättre förstå dagens strider kring kunskapsproduktion och faktavärdering.

VIDEO

Funktionshindershistoria: Ylva Söderfeldt föreläser vid universitetet KU Leuven i Belgien 2013, ”Förståelse av funktionshinder med Habermas och vice versa: Den tyska dövrörelsen och den offentliga sfären.”

BILDER

Karta över Helgoland år 1910. Bild: Wikimedia commons/University of Texas Libraries
Ylva Söderfeldt Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

1. och 2. Klicka för större pressfoton. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Karta över Helgoland år 1910. Bild: Wikimedia commons/University of Texas Libraries
Ylva Söderfeldt Foto: David Naylor

1. Karta över Helgoland år 1910 (klicka för förstoring). Bild: Wikimedia commons/University of Texas Libraries 2. Klicka för högupplöst pressfoto. Foto: David Naylor

Ylva Söderfeldt Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Klicka för högupplöst pressfoto. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1984

”Jag har ett stort intresse för samarbete och kommunikation över disciplingränserna, både i min forskning och min undervisning. Genom akademin får jag knyta fler kontakter inom andra ämnen och även arbeta för ett universitetslandskap där mer interdisciplinärt utbyte sker.”

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk