Unga europeiska akademier möts i Helsingfors

Europeiska unga akademier möttes i Helsingfors


I maj möttes representanter för unga akademier i Europa i Helsingfors. Den unga akademin i Finland, bildad 2017, arrangerade mötet. Övergripande tema var hur forskare och politiker bättre kan förstå varandra så en välinformerad samhällsutveckling gynnas.

Fredag till lördag den 17–18 maj deltog ordf. Maria Tenje och vice ordf. Magnus Jonsson i mötet med de andra europeiska unga akademierna. Fokus på mötet var hur unga forskare kan bli bättre på att kommunicera med politiker (både Science for Policy och Policy for Science). Sirpa Pietikäinen som sitter i Europaparlamentet medverkande i samtalet. Hon pekade dels på vikten av att få snabba och tydiga svar från forskarna när man behöver fatta beslut, men hon efterlyste också möjligheten att få förklarat för sig varför forskare ibland är oense – alltså, vilka olika utgångspunkter och metoder använder forskare sig av för att komma till olika slutsatser. Ett intressant önskemål tyckte forskarna.

Den unga akademin i Tyskland, Die Junge Akademie, firar 20 år nästa år och bjöd in till nästa möte. Die Junge Akademie var också den allra första europeiska unga akademin så 2020 kan ”20 år av unga akademier” firas!

De unga akademierna i världen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Baltic and Nordic young academies met for joint workshop

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm