Medverkande Almedalen 2019

Viktoria Mattsson, Max Låke, Mia Phillipson och Sebastian Westenhoff. Foto: Mikael Wallerstedt (Phillipson), Erik Thor/SUA (Westenhoff)

Almedalen: Samverkan, påverkan, motverkan


Dag: tisdag 2 juli
Tid: 13:45–14:30
Var: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Visby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arr: Sveriges unga akademi

Forskare och musiker talar om samhällsnytta och kreativitet. Musiker och forskare samverkar ständigt med samhället och olika samhällsaktörer för söka inspiration, kunskap och få ut sitt budskap. Men kreativitet behöver även tid och fokus för att frodas. Finns det en motsättning mellan politikens strävan efter samverkan och resultat, och kreativa processer? Varmt välkommen!

Läs om samtalet i kalendariet för Almedalsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla krafter har en motkraft och med ökade politiska krav på samverkan och bidrag till samhällsnyttan är det tid att fråga sig om det finns tillfällen då vi som forskare och musiker istället ska ägna oss åt motverkan. I många fall är samarbeten givande och nödvändigt, men det finns också tillfällen då vi bör förbehålla oss rätten att vara tysta, eftertänksamma och samhällskritiska. Forskare och musiker påverkar samhället och människor på väldigt många sätt. Ibland är det direkt och tydligt medan det i andra fall kan vara svårt att veta vem som egentligen påverkar vem. Samhället inverkar också på oss och vår verksamhet. Samhällsutmaningar, politiska strömningar och populära trender har en indirekt eller direkt inverkan och biverkan på det vi gör. I ett samtal med forskare, musiker och publik diskuterar vi olika sorters verkan (samverkan, påverkan, inverkan, biverkan och motverkan). Vi utforskar balansgången mellan att vara samhällsrelevant, kreativ och behålla sin integritet.

Medverkande

Mia Phillipson, Professor Uppsala universitet och ledamot, Sveriges unga akademi
Sebastian Westenhoff, Professor Göterborgs universitet och ledamot, Sveriges unga akademi
Max Låke, Verksamhetsledare, Unga tankar om musik
Viktoria Mattsson, Chef Samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm