Mia Phillipson, Max Låke, Victoria Mattsson och Sebastian Westenhoff. Foto: Sveriges unga akademi

Samverkan, påverkan, motverkan – panelsamtal i Almedalen med forskare och musiker


Musiker och forskare samverkar ständigt med samhället och olika samhällsaktörer för att söka inspiration, kunskap och få ut sitt budskap. Men kreativitet behöver även tid och fokus för att frodas. Finns det en motsättning mellan politikens strävan efter samverkan och resultat, och de kreativa processer som är nödvändiga för att uppnå bästa resultat? Det utforskade vi i ett panelsamtal med forskare och musiker i Almedalen i år. 

Samverkan har varit högt på agendan i flera år och alldeles särskilt efter den senaste forskningspropositionen där samverkan var ett bärande tema. Men vad innebär egentligen samverkan och hur påverkar det kreativiteten som är så viktig i forskning och kultur? Det är frågor som Sveriges unga akademi (SUA) och vår systerorganisation Unga tankar om musik (UTOM) har funderat mycket på. Med ökade politiska krav på samverkan och bidrag till samhällsnyttan ville vi bredda diskussionen och till exempel fråga oss om det finns tillfällen då vi som forskare och musiker istället ska ägna oss åt motverkan. I många fall är såklart samarbeten givande och nödvändigt, men det finns också tillfällen då vi bör förbehålla oss rätten att vara tysta, eftertänksamma och samhällskritiska.

En panel bestående av Max Låke (klarinettist och verksamhetsledare UTOM), Viktoria Matsson (Chef Samverkan, externfinansiering och innovation Luleå tekniska universitet) och Sebastian Westenhoff (ledamot och forskningspolitisk talesperson SUA och professor biokemi Göteborgs universitet) samtalade under ledning av Mia Phillipson (SUA-ledamot professor fysiologi Uppsala universitet) med varandra och med publiken. I sin inledning fokuserade hon på att forskning och kultur har en särställning i samhället.

– Forskare och musiker kan utforska nya frågor och skapa utan direkt krav på samhällsnytta. Det finns ett värde i det, en unik kärna, som leder till hög kvalitet och gör att företag och andra vill samarbeta. Hur kan vi värna det kreativa rummet när finansiärer ställer ökade krav på samverkan och samhällsnytta? betonade Mia Phillipson.

Några synpunkter som kom upp i samtalet var:

– Samverkan definieras ofta som en verksamhet som ger ömsesidigt värde för alla inblandade men det är viktigt att inte glömma bort vikten av forskning och kultur som snarare är kritiskt ifrågasättande.

– Det som gör forskare attraktiva för samverkan med för företag är att vi har möjlighet att arbeta länge med samma fråga utan krav på vinst. Det ger utrymme för att testa nya djärva idéer.

– Vi behöver öva på att samverka! Det är nödvändigt att bli utmanad i en trygg miljö för att våga samverka om en inte har gjort det tidigare.

– Samverkan är inte ett primärt mål utan det måste finnas forskning av hög kvalitet för att samverkan ska vara meningsfull.

– Det är nödvändigt att ta reda på varandras förväntningar på samverkan i förväg för att undvika frustration och missförstånd.

– Många finansiärer ställer krav på samverkan men det räcker inte med pengar som motivation, det måste finnas andra fördelar.

Trots ösregn och kyla blev det ett samtal med nerv och högt engagemang i panelen. Mia avslutade samtalet med att konstatera att samverkan är ett brett begrepp som även inkluderar syskonen påverkan och motverkan, vilka också måste få ta både plats och tid.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm