Logos

Unga toppforskare i Norden och Baltikum i gemensamt upprop för jämställdhet


Pressmeddelande: Jämställdhet i högskolesektorn är avgörande för att få fram vetenskapen vi behöver för att tackla moderna utmaningar. Det är budskapet i ett gemensamt uttalande från de unga akademierna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Läs uttalandet här (4 sid. engelska)

De unga akademierna utgör forum för ett urval av de främsta yngre forskarna. Med det gemensamma uttalandet vill man engagera den kommande generationens forskare i arbetet för ökad jämställdhet.

Maria Tenje Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa utan är också ett sätt att främja vetenskaplig kvalitet. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta slösa bort en stor del av de bästa forskarna. Som unga forskare kan, och bör, vi anta en central roll i att ta itu med dessa frågor, säger Maria Tenje, ordförande i Sveriges unga akademi 2018–2019.

I Norden är kvinnor väl representerade både på doktorand- och postdoknivå, men fortfarande underrepresenterade på de högsta positionerna. I Sverige var andelen kvinnor bland professorerna 29 procent 2018. Trots att ansatser gjorts för att rekrytera och behålla fler kvinnor inom akademin kvarstår problemet med stora könsskillnader. Det är dags att vädra ut förlegade mönster som lägger hinder i vägen för den vetenskap vi behöver och vill ha menar undertecknarna av uttalandet.

De unga akademierna presenterar ett antal handfasta förslag som berör alla delar av forskarvärlden: rekrytering och karriärvägar, forskningsfinansiering, ledarskap, arbetsmiljö, mobilitet, publicering och konferenser. Uttalandet riktas till en rad instanser i nordiska och baltiska länder.

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Vi uppmanar lärosäten, forskningsfinansiärer och politiker att ta vara på och agera på våra förslag. En förbättrad kultur och nya perspektiv inom akademin kommer att gynna samhället, säger Magnus Jonsson, ordförande i Sveriges unga akademi 2019–2020.

Kontakt

Maria Tenje, 070-866 70 66, maria.tenje@angstrom.uu.se
Magnus Jonsson, 070-089 62 31, magnus.jonsson@liu.se
Karl Wennberg, 070-510 53 66, karl.wennberg@liu.se
Sebastian Westenhoff, 076-618 39 36, sebastian.westenhoff@chem.gu.se
Annika Moberg, 070-325 32 18, annika@sverigesungaakademi.se

Gruppbild Baltic and Nordic Young Academies – Joint workshop Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ledamöter i de unga akademierna, gäster och personal på trappan till Kungl. Vetenskapsakademien vid mötet i mars 2019. Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Uttalandet är undertecknat av de unga akademierna i Danmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Estland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Lettland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Litauaen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sverige, och är en av utkomsterna från det första gemensamma mötet för unga akademier i Norden och Baltikum som arrangerades i Stockholm i mars 2019 med stöd från NordForsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Östersjöstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm