Debattförfattare

Sanna Koskiniemi, Magnus Jonsson, Mia Phillipson och Sebastian Westenhoff. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi, Mikael Wallerstedt (Mia Phillipson)

Akademin på UNT Debatt: Punktera myterna innan nästa forskningspropp


Efter de forskningspolitiska samtalen i Almedalen utkristalliserades några tankegångar som goda intentioner till trots, leder fel. Att öka basanslagen på bekostnad av de fria projektbidragen vore direkt skadligt för forskningen som riskerar spädas ut med kvalitetsbrist som uppenbar följd. Det leder inte heller till bättre villkor för yngre forskare. 

Läs artikeln på UNT Debatt

Det har bland annat sagts att om forskare får medel direkt via sitt lärosäte skulle de lägga mindre tid på att skriva ansökningar och därmed få mer forskningstid. Men logiken håller inte.

– Det är viktigt att fokusera resurserna till de bästa forskarna och projektidéerna, som de fria projektbidragen från Vetenskapsrådet gör, säger Sebastian Westenhoff, forskningspolitisk talesperson.

Sverige har bland den högsta andelen forskare per invånare inom OECD vilket redan gör det svårt att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för alla forskare. Akademin hävdar, igen, att transparenta karriärvägar och gemensamma nationella riktlinjer för rekrytering och eventuell befordran till lektor är vägen framåt.

Mer information

Akademins remissvar till Strut-utredningen

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm