Redaktör David Håkansson berättar om det tvärvetenskapliga bokprojektet, Katarina Wadstein MacLeod och Robert Lagerström (till höger) är några av författarna. Moderator Annika Moberg till vänster. Foto: Margareta Petersson

Samtal om akademins nya bok på Forskartorget/Bokmässan


Under fredagseftermiddagen på årets Bokmässa i Göteborg samtalade Sveriges unga akademi om nya boken Ett kalejdoskop av kunskap. Redaktör David Håkansson berättade om det tvärvetenskapliga projektet och några av författarna, Katarina Wadstein MacLeod och Robert Lagerström, delade insikter de fått av att skriva och att läsa varandras kapitel.

– Allteftersom tonade det fram vilken kultur som finns inom de olika forskningsfälten, vad gäller till exempel kapitlens omfattning, berättade redaktör David Håkansson, professor i nordiska språk och Sveriges unga akademi-alumn, humanister tyckte att den föreslagna textmängden var snålt tilltaget medan flera naturvetare undrade hur de skulle få ihop ”så mycket” text. Det var mycket fint att se hur väl akademins ledamöter tog sig an uppgiften att popularisera sin forskning!

1. Boksamtalet på Forskartorgets scen: David Håkansson, Katarina Wadstein MacLeod och Robert Lagerstöm, moderator Annika Moberg till vänster (foto: Margareta Petersson). 2 och 3. Efter samtalet fortsatte diskussionerna i Forskarkiosken där även boken såldes till mässpris (foto: Sveriges unga akademi). Klicka för att zoom:a.

Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och skribent, hennes kapitel heter Vad kan en bild göra? Kapitlet inleds med en beskrivning av den dramatiska bilden av en naken, springande flicka vars hud brinner, som kom att svänga opinionen i USA mot Vietnamkriget. Katarina beskriver också hur bilder kan förekomma och prägla till exempel den urbana människans förståelse av naturen som videoinstallationen Horizontal av Eija-Liisa Ahtila.

IT-säkerhetsforskaren och entreprenören Robert Lagerström berättade att han tyckte det var intressant att läsa om hur forskningen bedrivs inom Katarinas och andra forskares fält. Robert illustrerar sin forskning bland annat med den omfattande hackerattack som stängde ner både elförsörning och kommunikation i Ukraina för några år sedan. Attacken antogs komma från Ryssland. Ukraina hade dock möjlighet att sända ut personal till sina kraftstationer och manuellt slå på elen igen inom ett dygn, något som blir allt svårare ju längre digitaliseringen framskrider. Då utvecklingen skett till stor del organiskt är IT-system ofta oöverskådliga, något som kallas spaghettiarkitektur. Det är viktigt med oberoende forskning om hur vi kan komma till rätta med trassliga, ofta samverkande system och skydda dem.

Mer information

Ett kalejdoskop av kunskap – Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle

Forskartorget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm