Panelen berättade kort om hur deras forskarkarriär sett ut och svarade på publikens frågor: Charlotta Weigelt (prefekt), Gustav Amberg (rektor), Peter Dobers (dekan), Per Bolin (prefekt) och Ester Appelgren (prefekt). Foto: Sveriges unga akademi

Karriärseminarium – hur lyckas jag som forskare på Södertörns högskola?


Sveriges unga akademis turné med karriärseminarier fortsätter. Den 3 oktober fanns rektor, dekan, prefekter och karriärrådgivare på plats och berättade om möjligheterna för unga forskare på Södertörns högskola. Akademin bidrog med erfarenheter från tidigare turnéstopp och gav exempel på hur unga forskare kan hitta varandra och hjälpas åt och samverka på ett lärosäte.

Kerstin Beckenius, enhetschef för studie- och karriärvägledningen, berättade att de kan hjälpa till med att söka praktik och identifiera överförbar kompetens.

Beckenius nämnde fler exempel på karriärstödet till unga forskare:

  • Rita upp den akademiska trappan – transparens
  • Informera doktorander och juniora forskare om nästa steg
  • Meritportfölj – att identifiera och dokumentera kompetens
  • Samhällsnyttan – hur kan jag omvandla mina forskarmeriter till karriärmöjligheter utanför akademin?
  • Prata om livet efter disputationen – vad händer sen?
  • Återkommande karriärseminarier och workshops på teman som: att nätverka, skriva cv, profilera sig på LinkedIn, öva på intervjuteknik och populärvetenskaplig presentationsteknik etc, här involveras också alumninätverk.

Rektor Gustav Amberg visade en studie från Times Higher Education som jämfört länder som Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA. Studien visade att USA har en förhållandevis stor andel heltidsanställda forskare med titel Full professor (35 %). Tysklands motsvarande siffra var 8 % vilket påminner om situationen i Sverige med en stor andel visstidsanställda forskare kallade Assisting staff långt ned i systemet. Gustav Amberg resonerade vidare kring hur lärosätet kan anställa fakultetsmedlemmar på villkor som är attraktiva och ger möjligheter till högkvalitativ akademisk verksamhet. Han uttryckte stöd för BUL:ar (biträdande lektoratstjänster) men såg också hinder i lärosätets finansiering för arbetet med att införa dem. De (BUL:arna) har potential för kvalitetsvinster och mer genomtänkta rekryteringar resonerade han.

Akademins VD Anna Wetterbom presenterade verksamheten och särskilt hur arbetet med karriärfrågor och forskningspolitik bedrivs, frågor för vilka det finns ett stort engagemang i Sveriges unga akademi. Vice ordförande Sanna Koskiniemi berättade om hur unga forskare kan hitta varandra och samarbeta kring karriärfrågor och som plattform för kommunikation med lärosätet. Hon var tidigare aktiv i Junior Faculty, en organisation för unga forskare vid Uppsala universitet. Seminariet modererades av Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och ledamot i Sveriges unga akademi.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm