Mia Phillipson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

5 frågor till Mia Phillipson om Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019


Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, svarar på 5 frågor om Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet belönar William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza med Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2019 för deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång.

Pressmeddelande: Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterar ditt fält till årets pris?

Ja, i allra högsta grad! Vid olika typer av skada försämras blodflödet och syrebrist uppstår. För att skadan ska kunna läka måste nya blodkärl byggas och vi försöker förstå hur immunceller bidrar till detta. Det är tydligt att immuncellernas funktion regleras av tillgången av syre, så att vissa funktioner premieras om syrgasnivån är låg.

Vad tycker du om priskommitténs val?

Det är ett jättebra val! Inte minst för att det tydliggör betydelsen av grundforskning och hur breda användningsområden grundläggande fysiologiska upptäckter har. Förutom förståelsen för hur cellerna i kroppen fungerar öppnar denna kunskap upp för utvecklandet av nya behandlingar för sjukdomar såsom hjärtinfarkt, cancer, blodbrist och kroniska sår.

Är det något tidigare pris som du tycker är extra intressant och varför?

Jag tycker att förra årets pris var fantastiskt då sett lett till att svåra cancersjukdomar kan behandlas och botas. Annars är mitt favoritpris från 1908, då Ilya Mechnikovs upptäckt om makrofager belönades.

Är det något du tycker är värdigt ett Nobelpris som ännu inte fått det?

Ja, min personliga favorit är upptäckten att vissa immunceller hämmar aktiviteten av andra immunceller, vilket är väldigt viktig för att vi inte ska utveckla autoimmuna sjukdomar.

Vad har årets pris för betydelse?

Den viktigaste betydelsen årets pris har är att belysa hur viktigt det är att stödja grundforskning för att kunna utveckla nya läkemedel. Om vi inte förstår grundläggande principer om hur våra celler fungerar, kan vi inte heller ana hur vi ska bota de som blivit sjuka. Så enkelt är det.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm