Återträff i riksdagen med nätverket för forskare och politiker


Den 9 oktober var det dags för återträff med nätverksprogrammet för forskare och politiker. Återigen fick Sveriges unga akademis ledamöter ett spännande program under dagen som bland annat innefattade samtal med talmannen och utbildningsutskottets ordförande. 

Bilder under dagen, 1. Tove Fall och Steffi Burchardt. 2. Lunch med Rifo 3. Anna Wetterbom (VD Sveriges unga akademi) och Lasse Eriksson (Rifo). Klicka för att zoom:a. Foto: Sveriges unga akademi

Under 2019 anordnas den sjätte upplagan av Sveriges unga akademis och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo:s nätverksprogram för forskare och riksdagsledamöter. Programmet är ett tillfälle för forskare och politiker att ta del av varandras vardag och att skapa nätverk och en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället.

Årets upplaga av programmet avslutades med en återträff i riksdagen. Första programpunkten var ett samtal med talmannen Andreas Norlén, där frågor som den fria forskningens roll i ett demokratiskt samhälle, forskare som utsätts för hot och behovet av att fatta kunskapsbaserade politiska beslut avhandlades. Andreas poängterade också att han i sin roll som talman har försökt markera att han ser forskning och kunskapsbildning som mycket viktigt. Som kuriosa kan nämnas att talmannen deltog i den allra första upplagan av nätverksprogrammet för forskare och politiker.

Programmets andra punkt var ett samtal med utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp. Gunilla berättade om det arbete som just nu pågår i utskottet och om hur januariavtalet till viss del påverkar det arbetet. Även Gunilla har deltagit i nätverksprogrammet.

Efter en god lunch, där akademiledamöter och riksdagsledamöter fick träffas igen, följde ett studiebesök på Utbildningsdepartementet. Akademin fick träffa Karin Schmekel, forskningspolitiska enheten, Per-Erik Yngve, projektledare för forskningspropositionen och Christian Hansen, EU-samordnare, och diskutera frågor som hur arbetet med att ta fram en forskningsproposition faktiskt går till och Sveriges hållning i EU-förhandlingarna om nästa ramprogram.

Inom nätverksprogrammet paras en riksdagsledamot ihop med en forskare som får följa varandra under en vanlig arbetsdag i riksdagen respektive på universitetet. Genom programmet får forskarna en unik inblick i politikens villkor och politikerna får en ökad förståelse för den vetenskapliga forskningsprocessen, inblick i aktuell forskning och forskarnas vardag.

Deltagare i årets nätverksprogram

Ericka Johnson, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet Linköpings universitet och Eva Lindhl, S
Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och Sanne Lennström, S
Jonas Olofsson, docent samt lektor i psykologi vid Stockholms universitet och Louise Meijer, M
Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi vid Uppsala universitet och Linda Ylivainio, C
Jakob Nordström, docent i datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan och Hanna Gunnarsson, V
Tove Fall, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet och Marlene Burwick, S

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm