Litteraturpristagare 2018 och 2019 Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media

Litteraturpristagare 2019 Peter Handke och 2018 Olga Tokarczuk. Illustration: Niklas Elmehed. © Nobel Media

5 frågor till Virginia Langum om Nobelprisen i litteratur 2018 och 2019


Svenska Akademien har beslutat utdela Nobelpriset i litteratur 2019 till Peter Handke, Österrike, ”för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet”. Olga Tokarczuk, Polen, får Nobelpriset i litteratur 2018
”för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform”. Virginia Langum är docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet.

Virginia Langum Foto: Anders Holm

Virginia Langum Foto: Anders Holm

Relaterar ditt fält till årets pris?

Indirekt. Jag läser många historiska guider författade av och för resenärer. Jag tycker litteraturpristagaren 2018 Olga Tokarczuks verk är fascinerande både för stil och substans. Hennes romanen Löparna utforskar flera sekler av resenärer med fokus på kroppslig erfarenhet och resandets fragmentariska och isolerade natur.

Vad tycker du om Svenska Akademiens val?

Jag förväntade mig åtminstone en icke-europeisk författare.

Är det något tidigare pris som du tycker är extra intressant och varför?

William Faulkner 1950 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Jag uppskattar särskilt tacktalet han höll vid Nobelbanketten. Det är kortfattat, kraftfullt och framåtblickande. Faulkner destillerar atmosfären under atomåldern: ”Det finns bara en fråga: När kommer jag att sprängas?” Faulkner beskriver också en stark pliktkänsla för författare, att inte bara iaktta världens undergång, utan att ingjuta hopp i misströstande läsare genom att påminna dem om sitt förflutna: ”...mod och ära och hopp och stolthet och medkänsla och medlidande och uppoffring”. Poetens röst tjänar inte bara som en nedtecknare av mänskligheten, den kan också utgöra en av de stöttepelare som hjälper mänskligheten härda ut och segra.

Är det något du tycker är värdigt ett Nobelpris som ännu inte fått det?

Barbara Kingsolver är en författare som verkar uppfylla William Faulkners ideal. Hon är förresten också från det amerikanska Södern, så jag kanske är partisk i min bedömning.

Vad har årets pris för betydelse?

I år var det viktigt att återupprätta priset från kontroverserna som omgärdat Svenska Akademien. Årets pris innebär emellertid en ny kontrovers, med valet av Peter Handke. Akademien har uttalat att litteratur bör bedömas på egna meriter, utan hänsyn till författarens politik. Det är säkert både användbart och lägligt att öppna upp för denna typen av samtal nu.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm