Karl Wennberg Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Innovationsstöd – bu eller bä? Del fem forskningspolitisk seminarieserie


Den 27e nov var det dags för terminsavslutning i den seminarieserie ”för forskningspolitiska nördar” som Sveriges unga akademi arrangerar tillsammans med SULF. Vi hade glädjen att lyssna till Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i SUA, som delade med sig av sina kunskaper om hur innovation stimuleras på bästa sätt.

Vad säger egentligen forskningen om innovationssatsningar? Och hur stimuleras innovation på kort och lång sikt? Det berättade Karl Wennberg om vid det femte och för säsongen avslutande tillfället i SUA och SULF:s forskningspolitiska seminarieserie - eller seminarium för forskningspolitiska nördar - som det också kommit att kallas. Här träffas ett gäng särskilt inbjudna, forskningspolitiskt intresserade, för att diskutera frågor som rör forskning och högre utbildning. Det övergripande syftet med seminarieserien är kompetensutveckling och kunskapsbyggande.

Karl inledde med att sätta arenan och beskriva problembilden i en snabbt föränderlig värld, samt ge en historisk introduktion till viktiga aktörer som bedrivit forskning inom området.

Han fortsatte med att beskriva och ge exempel på olika insatser för att stimulera innovation, deras effekter, frånvaro av effekt och ibland till och med destruktiva effekter. Karl betonade betydelsen av geografisk och social närhet och beskrev ett exempel där man studerat investeringstakten i relation till den geografiska närheten till riskkapitalmarknaden i Chicago. Forskare kunde notera att investeringstakten var direkt beroende av om företag låg inom köravstånd, eller kunde nås med direktflyg, från Chicago.

Karl förklarade att kopplingen mellan innovation och tillväxt inte är helt självklar, men konstaterade att det finns några framgångsfaktorer, där de två första är av störst betydelse:

  • investera i utbildning och träning
  • investera i infrastruktur (av rätt typ av och vid rätt tillfälle)
  • uppmuntra (innovativt) entreprenörskap (kanske…)

Karl avslutade med att konstatera att de riktigt banbrytande, radikala innovationerna sker där det finns fri, nyfikenhetsdriven forskning.

Om seminarieserien

Det övergripande syftet med seminarieserien är kompetensutveckling och kunskapsbyggande, men också att erbjuda en arena för nätverkande. Seminarieserien riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor som rör forskning och högre utbildning, som vill lära dig mer om hur systemet för forskning och högre utbildning fungerar och som intresserar dig för forskningspolitik och samhällsfrågor som på olika sätt rör forskningssystemet.

Seminarietillfälle 1: Forskningens roll för en hållbar utveckling

Seminarietillfälle 2: Forskningsinstitutens roll i det svenska forskningssystemet

Seminarietillfälle 3: Framtidens styrning av universitet och högskolor

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm