Glada akademibesökare och Kew Gardens forskningschef, alumn Alexandre Antonelli inne på Kew Gardens herbarium. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte i London


Sveriges unga akademi hade det stora nöjet att tillbringa ett par dagar i London för akademimöte den 4–5 december. Under en intensiv vistelse med vetenskap i fokus gjordes guidade besök på Royal Society och tidskriftsförlaget Springer Nature. En dag tillbringades på världens främsta botaniska trädgård, Royal Botanical Gardens, Kew där forskningschef och SUA-alumn Alexandre Antonelli stod värd.

Uppsluppna ledamöter i Kew Gardens dag 2. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi hos The Royal Society och Springer Nature

1. Ordf. Magnus Jonsson på väg in till Royal Society. 2 och 3. Akademin under besöket hos Royal Society. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

Londonbesöket inleddes strapatsrikt med försenad ankomst och nedbrunnet hotell (ingen hade kommit till skada). Ändå hann SUA hälsa på hos Royal Society (RS), brittiska motsvarigheten till Kungl. Vetenskapsakademien. Lesley Miles (Chief Strategy Officer), Alan Pitt (Director of Governance and Fellowship Affairs), Emma Woods (Head of Policy, Wellbeing) vid RS berättade om verksamheten och skillnader och likheter med svenska förhållanden identifierades. RS har en bred utåtriktad verksamhet, till exempel Summer Science Exhibition som äger rum en vecka i juli i RS:s lokaler. RS grundat under 1660-talet har som mission att identifiera, främja och stödja excellent forskning samt att uppmuntra utveckling och användning av vetenskap till största nytta för mänskligheten. RS bedriver också ett omfattande policyarbete inom olika områden, som bloggen In Verba Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om forskningspolitik, samt policyprojekt om frågor som jordbruk och mat, och ökad mångfald inom forskningen.

1. SUA avhandlar interna angelägenheter som rapporter om verksamheten och beredningsgruppsmöten. 2. och 3. Besök på Springer Nature. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

Under lunchen avhandlades interna angelägenheter i SUA och på eftermiddagen välkomnades vi på förlaget Springer Nature av Ruth Wilson, Publishing Director för Nature Research Journals med kollegor. Wilson berättade om tidskrifternas evolution och framtid. SUA hade många frågor och samtalet innefattade ämnen som open access, peer review, kvalitetskriterier samt hur tidskrifters ansvar ser ut vid återkallning av artiklar. De aktuella transformativa avtalen kommenterades också. Nyligen kom besked om att svenska lärosäten tecknat ett nytt avtal med förlaget Elsevier där lärosätena har pressat förlagen att bromsa kostnadsökningarna för vetenskaplig publicering och samtidigt öppnat väldigt många tidskrifter så att artiklar kan läsas fritt. Wilson uttryckte att de transformativa avtalen kan utgöra en högre växel och driva på för Open Access.

Alexandre Antonelli guidar Sveriges unga akademi i Kew Gardens. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi

1. Alexandre Antonelli berättar om sin forskarkarriär, sin nuvarande arbetsplats Kew Gardens och om sitt akademiska ledarskap. 2. På Kew Library visades brev mellan bästisarna William Hooker och Charles Darwin ur samlingarna. 3. Jakob Nordström och Johanna Rosén under mötet på Kew Gardens. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

1. Kew Library. 2. och 3. Alex berättar om Kew-herbariet som är en av de största växtsamlingarna i världen, med cirka sju miljoner bevarade kärlväxtprover. De innehåller en mängd information om växter som har samlats in runt om i världen under de senaste 170 åren. Där finns 330 000 så kallade typprover, de fungerar som standard för att identifiera det rätta namnet på en växt. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

Dag två tillbringades på den underbara forskningsinstitutionen Royal Botanical Gardens, Kew Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där alumn Alexandre Antonelli är forskningschef. Han berättade om de uppsatta mål och strategier som tillämpas på vad som anses vara den främsta botaniska trädgården i världen, till exempel Kew's Science Strategy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alex berättade också om sitt akademiska ledarskap och hur olika det kan vara i Sverige och Storbritannien. Han uppskattade att nu ha större möjlighet att både uppmuntra, följa upp och att vidta åtgärder samt att ha väldefinierade mål. Personalstyrkan om cirka 500 personer innebär ett stort ansvar. Kew Gardens tar också aktiv plats i offentligheten, exempelvis i frågor om biologisk mångfald. Alex underströk vikten av att ständigt prioritera och aktivt tillämpa time management, så också semester med familjen får plats även om han i princip är uppbokad ett drygt halvår framöver. Alex guidade också SUA i den levande samling som trädgården utgör, där flera spektakulära växthus med olika klimatzoner finns utspridda.

1. Mia Phillipson, professor i fysiologi ger en vetenskaplig presentation. 2. Virginia Langum, docent i litteraturhistoria berättar om sin medicinhistoriska forskning. 3. Johan Rockberg, docent inom antikroppsteknologi och riktad evolution, berättar om sin forskning. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

Vetenskapliga presentationer hölls av Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet. Mia berättade om sin forskning på makrofager som hon kunnat visa spelar en större roll än man tidigare trott för läkningen av skadade blodkärl, ett fynd som också lett till bolaget Ilya Pharma. En intressant iakttagelse hon gjort under arbetets gång är hur standardmetaforen för immunförsvaret som ”soldater som krigar” kan ha stått ivägen för utforskandet av dess stödjande och uppbyggande funktion. Virginia Langum, docent i litteraturhistoria vid Umeå universitet berättade om sitt senaste projekt inom medicinhistoria som handlar om de resor som ordinerades till kurorter och förordades under 1800-talet då det sattes stor tilltro till luft- och miljöombytets läkande effekt. Hon kallade skämtsamt genren där brevskrivare och andra från perioden rapporterar om hälosresorna för sick-lit. Johan Rockberg, docent inom antikroppsteknologi och riktad evolution vid Kungliga Tekniska högskolan berättade om hur hans grupp både utvecklat processen för utvecklingen av nya läkemedel för att öka chanserna i faser då projekt ofta faller, ny infrastruktur och dessutom lyckats utveckla lyckade genterapier för barn med särskilda medfödda synfel och för barn med muskeldystrofi. En utmaning är att läkemedlen än så länge är oerhört dyra. Johan har ett omfattande industrisamarbete och lovordade sina kollegor där.

1. SUA på tur med Alex i Kew Gardens. 2. Palm House var det största växthus som byggts i världen på sin tid, år 1844. 3. Växthuset med alpin miljö, Davies Alpine House till vänster, och Princess of Wales Conservatory till höger där miljöerna växlar från öken till tropikerna, i förgrunden skulpturen Såaren (1886). (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

1. Ankomst London, från vänster: Petter Brodin, Anna Dreber Almenberg, Tove Fall, Jonas Olofsson och Anna Wetterbom. 2. Vädret var soligt. 3. Katarina MacLeod (konstvetenskap) och Anna Rising (veterinärmedicinsk biokemi) på café vid Kew. (Klicka för större bild) Foto: Sveriges unga akademi.

Om akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Nästa akademimöte äger rum i februari då SUA hälsar på hos Handelshögskolan i Stockholm.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm