Jens Hjerling Leffler Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

SUA-ledamot som sitter med i Kungl. bibliotekets nationella styrgrupp för öppen tillgång, Jens Hjerling Leffler, forskargruppsledare inom molekylär neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Grattis Bibsamkonsortiet till lyckosamma förhandlingar med tidskriftsförlagen! 


I november kom besked om att svenska lärosäten har tecknat ett nytt avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med förlaget Elsevier. Avtalet är det sista i en serie av så kallade transformativa avtal där lärosätena pressat förlagen att bromsa kostnadsökningarna för vetenskaplig publicering och samtidigt öppnat väldigt många tidskrifter så att artiklar kan läsas fritt. 

Open access logo Creative Commons

Sveriges unga akademi (SUA) har länge varit aktiva i diskussionerna om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och vi välkomnar att Sverige, genom Bibsam-konsortiet, nu går i bräschen för att införa en ny sorts avtal med tidskrifterna. Med de transformativa avtalen kan svenska forskare fortsätta att publicera i etablerade tidskrifter, vilket ofta är avgörande i internationella samarbeten, samtidigt som de uppfyller finansiärernas krav på öppen tillgång. SUA tror på långsiktigt hållbara förändringar och är därför positiva till att de transformativa avtalen gör befintliga tidskrifter – med hög nivå av kvalitetsgranskning och selektivitet – kompatibla med de politiska målen för öppen tillgång. Att kostnaden för öppen tillgång dessutom nu flyttas från den enskilda forskaren till att ingå i lärosätenas avtal med tidskrifterna är mycket positivt.

– Möjligheten att få till sådana här transformativa avtal visar att politiker och finansiärer har börjat lyssna till forskarna, säger Jens Hjerling Leffler, SUA-ledamot som deltar i Kungl. bibliotekets nationella styrgrupp för öppen tillgång, det återstår såklart fortfarande att se hur de transformativa avtalen kommer att fungera och hur stor spridning de får globalt. SUA har ändå gott hopp om framtiden och hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog mellan beslutsfattare forskningsfinansiärer, tidskrifter och oss forskare!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm