Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

God jul och gott nytt år!

2019-12-19

Vi hörs igen efter helgerna!


Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk