Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, gästar akademimötet. Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte med tema ledarskap


Sveriges unga akademi hade möte den 5–6 februari i Stockholm. Ledare från olika delar av forskningssystemet gästade mötet och delade sina erfarenheter. Akademin fick också ta del av konstprojektet ”Art Initiative” på Handelshögskolan som erbjuder studenter perspektiv utöver ekonomistudierna. Härliga vetenskapliga presentationer fick också plats på mötet.

Under februarimötet arbetades som alltid med interna angelägenheter och fattades beslut. Den första gästen var Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han underströk universitetens viktiga roll för ett vetenskaps- och faktabaserat synsätt. Strannegård berättade också om visionen för ett ”liberal arts” -universitet som i större utsträckning utrustar sina studenter med egenskaper för att kunna navigera och bidra i en på många skalor snabbt föränderlig värld.

Akademin tog också del av ”Art Initiative” under en guidad tur. En stor mängd moderna verk finns runt om i huset. Ett exempel var Heckscher-Ohlin-rummet som består av internationell design och konst från internationellt erkända svenska konstnärers verk, bla. Jens Fänge, Charlotte Gyllenhammar, Christian Pontus Andersson och Bella Rune. Konstsatsningen är en del av utbildningsmissionen att öka studenternas förmåga till reflektion och empati, i förlängningen en djupare förståelse för vår samtid.

Göran Sandberg, verkställande ledamot i bla. Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse och tidigare rektor för Umeå universitet, hälsade på och pratade på temat akademiskt ledarskap. Sandberg har också mångårig erfarenhet från ledande positioner i USA. Det är viktigt att ha en tydlig delegationsordning underströk han, och att våga fatta beslut. Ibland är det riktigt svårt och kan få konsekvenser för oss som personer och för våra professionella relationer. Han underströk också vikten av utbildning.

Anna Rising, spindelforskare vid SLU och KI, höll en vetenskaplig presentation om hur de knäckte gåtan med spindelns protein och lyckats framställa konstgjord spindeltråd. Handelsforskaren Anna Dreber Almenberg berättade om sin forskning om forskningens kvalitet och olika fällor, medvetna och omedvetna, som många forskare går i när de analyserar sina resultat. Hon förklarade begrepp som att p-hacka och att ”fiska” efter ett attraktivt resultat. Partikelfysiker Christian Ohm, KTH, tog sedan med akademin på en resa genom den moderna fysiken: från big bang och hela vägen in på CERN och Atlas-experimentet.

Under mötets andra dag gästades akademin av Louise Bringselius, organisationsforskare från Lunds universitet, som föreläste om tillitsbaserat ledarskap. Hon förmedlade kritik mot de utvärderingskrav som tynger verksamheter och som inte gagnar lärosätenas egentliga uppgift. Det går också mot organisationsforskningen förklarade Bringselius, den visar att när arbetet görs fyrkantigt och tvingas in i kategorier som inte stämmer med de verkliga förhållandena så tappas en rad avgörande värden.

Akademin hade också glädjen att få besök av Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds universitet och ordförande i LMK-Stiftelsen, han uppmuntrade till att återvända till sin grundläggande drivkraft när ledarskapet är påfrestande, hämta kraft ur källan. ”Ställ er frågan: varför började jag med detta?” föreslog han. Bexell underströk att det behövs strategier för att leda ett universitet. Strategier tar tid att utveckla, och åtgärdsplaner måste till så de kan implementeras. Bexell berättade också att han bedrev ett framgångsrikt samarbete med lokala politiker under sin tid som rektor, det var viktigt att utbyta information och bygga förtroende för universitetet i den politiska sfären.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm