Ledamöter som undertecknat.

Signerar för Sveriges unga akademi: Tove Fall (foto: Mikael Wallerstedt), Gustaf Edgren, Pontus Nordenfelt (foto: Johan Wingborg/SUA), Petter Brodin (foto: Ulf Sirborn), nedre raden: Johan Rockberg (foto: Rasmus Bengtsson), Jens Hjerling Leffler, och Mia Phillipson. (Edgren/Hjerling Leffler/Phillipson Foto: Erik Thor/SUA)

Debatt för klinisk forskning i Dagens Medicin


Nu medan det nya året ännu är ungt vill vi i Sveriges unga akademi ge två konkreta förslag för att stärka Sverige som forskningsnation och förbättra förutsättningarna för Sveriges kliniskt arbetande forskare.

Läs artikeln på Dagens Medicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att inkludera forskande yngre läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, tandläkare och andra kliniskt verksamma i de etablerade akademiska karriärvägarna föreslår vi att högskoleförordningen ändras så att 1) klinisk tjänstgöring räknas som avräkningsbar tid vid ansökan om biträdande lektorat och 2) det blir möjligt att förena klinisk tjänstgöring med biträdande lektorat inom ramen för förenade anställningar (ofta kallade kombinationstjänster).
Forts. under Publikationer

För Sveriges unga akademi, ledamöterna:

Gustaf Edgren, forskare epidemiologi, Karolinska Institutet, ST-läkare i kardiologi Södersjukhuset
Petter Brodin, forskare immunologi, Karolinska Institutet, barnläkare, Karolinska Sjukhuset
Tove Fall, forskare epidemiologi, Uppsala universitet
Jens Hjerling Leffler, forskare molekylär neurovetenskap, Karolinska Institutet
Pontus Nordenfelt, forskare infektionsbiologi, Lunds universitet
Mia Phillipson, forskare fysiologi, Uppsala universitet
Johan Rockberg, forskare antikroppsteknologi och riktad evolution, Kungliga Tekniska högskolan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm