SUA logo

Så påverkas akademins verksamhet av pandemin


Sveriges unga akademi har precis som alla andra påverkats och berörts av den pågående pandemin. Vi har ställt in våra utåtriktade arrangemang under våren, de flesta av dem hoppas vi kunna genomföra längre fram istället

Det gäller forskningspolitiska seminarier, vetenskapliga salonger, kortfilmsfestivalen BUFF, Almedalen, Järvaveckan, samt även firandet av vår årsdag i maj.

Den interna verksamheten i akademin fortsätter däremot nästan som vanligt. Vi arbetar vidare med det inspirerande barnboksprojektet, kartläggningen av BUL (där en ny rapport är på gång) och inte minst invalet av nya ledamöter, samt spelar in nya avsnitt av Akademipodden. Om några veckor håller vi också vårt första helt digitala akademimöte.

Akademins sekretariat arbetar hemifrån sedan några veckor men nås som vanligt på telefon, mejl och i de numera gängse mötesverktygen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm