Mötesdeltagare. (Klicka för att... zoom:a)

Akademimöte: Never waste a good crisis


Istället för i Örebro genomfördes Sveriges unga akademis aprilmöte online, med rekordhög närvaro. De olika uppgifterna på agendan, optimerad för det digitala formatet, betades av med god energi. 

Förslag om ny akademiledning för 2020/2021 presenterades av årets valberedning och godkändes efter omröstningen.

Gästande experter inom krishantering

Akademin hade glädjen att välkomna flera experter på krishantering, under rådande pandemi ett högaktuellt tema som akademin gärna lär sig mer om. Giuliano di Baldassarre och Maria Rusca pratade om hur ett samhälle anpassar sig efter en kris som vid stora naturkatastrofer. De refererade till en rad exempel, som orkanen Katrinas effekt på olika samhällsnivåer och hur förhållandena var kända innan. Då klimatförändringarna medför en ökad frekvens extremväder med till exempel översvämningar är dessa lärdomar viktiga framhöll Baldassare och Rusca.

Akademins stiftelsestyrelseledamot Ulrika Årehed Kågström (generalsekreterare, Cancerfonden och styrelseordförande, Kungliga Dramatiska Teatern), berättade om att leda organisationer i kris, hon underströk den möjlighet kriser i organisationer innebär för förändring. När allt ställs på ända kan det öppna fönster för förbättringar som tidigare ansetts omöjliga: Never waste a good crisis, rådde hon akademin. Hon underströk också vikten av att kunna förklara hur man resonerat inför svåra beslut. Som ledare är det viktigt att jobba med kulturen, inte som ett parallellt projekt med floskler, utan medvetet och ständigt. Vi ser fram mot att få mer besök av Ulrika längre fram när restriktionerna lättat!

Mötesgodispåse

Vetenskapliga presentationer

Den fina akademiandan visade sig, möjligen förhöjd av det godis som sekretariatet postat hem till var och en. Någon ledamots partner hade visserligen konfiskerat godiset för att undvika konsumtion i förtid, men det goda humöret vittnade om att det kan ha återfunnits. Det gjordes även ett tappert försök med lunchleveranser som hittade fram på sina håll. Vetenskapliga presentationer hölls av Gabriel Skantze, robotforskare inom talteknologi vid KTH, och ordf. Magnus Jonsson, som forskar inom organisk elektronik och nanooptik vid Linköpings universitet.

Vid en kort runda konstaterades att det var underbart att ses och att det anpassade formatet, inte minst tillförseln av gottepåsar, fungerat mycket bra. Men att det inte trumfar The Real Deal var alla överens om: vi längtar efter att träffas IRL!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm