Övre raden från vänster: Aryo Makko, ordf. Sanna Koskiniemi, Steffi Burchardt, nedre raden från vänster: Jakob Nordström, vice ordf. Sebastian Westenhoff, och VD Anna Wetterbom. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ny ledning för Sveriges unga akademi 2020/2021


Den 27 maj tillträder Sveriges unga akademis nya ledning. Ny ordföranden är Sanna Koskiniemi, forskare i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Ett spännande och troligen annorlunda år väntar med kulmen i maj nästa år då akademin firar sitt tioårsjubileum.

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/SUA

Sanna Koskiniemi

– Jag ser fram mot ett år fyllt av nya idéer, projekt och diskussioner, säger nya ordföranden Sanna Koskiniemi. Det är härligt med ledamöternas energi och driv, det ska bli roligt att få vara med och hitta bästa sätt att kanalisera det. Vi har också många projekt som blir klara under året och det ska bli spännande att se hur de landar. Vi släpper en barnbok med illustrerade forskarporträtt för att inspirera 10-åringar att välja en forskarkarriär, och en utredning av hur den nya karriärtjänsten biträdande lektor används på våra lärosäten. Det är ett hedersamt nöje att få leda den unga akademin, mycket kul ska vi ha! Och göra avtryck.

Evigt ung med begränsad ledamotsperiod

Till skillnad från andra akademier är ledamotsperioden i den unga akademin begränsad till fem år och ordföranden har sitt uppdrag endast under ett intensivt år. På så vis behåller akademin sin unga själ och hjärta. Tidsbegränsningarna sporrar också organisationen att hela tiden arbeta framåt. Samarbete, kultur och debattklimat uppmärksammas kontinuerligt så akademin kan arbeta effektivt. Resultatet så här långt har varit mycket gott. Sveriges unga akademi fortsätter i hög takt att bidra med genomarbetade inspel och debattartiklar, utåtriktade aktiviteter som medverkan på bokmässan och kortfilmstävling för unga, samt tvärvetenskapliga möten över lärosätes- och disciplingränser.

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA

Magnus Jonsson

Avgående ordföranden Magnus Jonsson:

– I Sveriges unga akademi myllrar det av energi och olika erfarenheter, vilket ger en härlig mix av intressanta diskussioner, spännande projekt och inspel som tar avstamp från brett samlade perspektiv. Det har varit fantastiskt roligt att leda arbetet under det gångna året, både internt och genom trevliga och viktiga möten på olika håll. Emellan uppbrunna hotell och pandemier har vi hunnit med otroligt mycket och samtidigt känns det som att året gått så fort. Med trygg hand lämnar jag nu över stafettpinnen till Sanna och den nya ledningen, och sällar mig till de medelålders.

Den nya ledningen:

Ordf. Sanna Koskiniemi, forskare inom mikrobiologi, Uppsala universitet
Vice ordf. Sebastian Westenhoff, forskare inom biofysikalisk kemi, Göteborgs universitet
Steffi Burchardt, vulkanforskare, Uppsala universitet
Aryo Makko, historiker, Stockholms universitet
Jakob Nordström, datavetenskap Lunds universitet och Köpenhamns universitet
VD Anna Wetterbom, Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademis ledning består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. De väljs för en mandatperiod på 1 år vid det sista akademimötet under våren. Akademiledningen förbereder ärenden inför akademimötena och träffas för akademiledningsmöten 6–9 gånger per år. Akademins VD är adjungerad till akademiledningen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm