For Women in Science

Därför ska du söka L'Oréal-Unesco For Women in Sciencepriset med stöd av Sveriges unga akademi


Nationella For Women in Science-priset lanserades 2015 för att identifiera, uppmärksamma och belöna unga kvinnor inom naturvetenskap, medicin, ingenjörsvetenskap och matematik. 2021 delas priset ut för femte gången och pristagare sökes.

Läs mer och ansök här

Om priset

Utlysningen är öppen 1 juni – 27 september och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka. Priset hedrar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet, och syftar till att uppmuntra dem att fortsätta med en karriär inom vetenskapen. Priset kan beviljas till forskare som disputerat 2016 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Aishe Sarshad, Sahlgrenska Akademin, For Women in Science-pristagare 2019

Aishe Sarshad Foto: Emma Burendahl

Foto: Emma Burendahl

– Att få For Women in Science-priset stärkte tron på min förmåga, jag kan det här! säger Aishe Sarshad, forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, utmärkelsen har öppnat dörrar och för mig har det också varit inspirerande att vara en del av L’Oréal-Unesco-prisets i efterföljande mentor- och alumniprogram.

Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet, For Women in Science-pristagare 2019

Eleni Stavrinidou Foto: Emma Burendahl

Foto: Emma Burendahl

Kvinnor möter diskriminering, detta måste förändras. Mer måste göras, från alla, inte bara kvinnor utan naturligtvis också av män. Från hela samhället, säger Eleni Stavrinidou, Biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet, med förebilder kan vi inspirera fler kvinnor och flickor att göra karriär inom akademin och att inte vara rädda för att göra det.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm