Karin Helander Illustration: Hannes Q. Svensson

Karin Helander (professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och ständig sekreterare vid Vitterhetsakademien) är en av forskarna som porträtteras i boken. Illustration: Hannes Q. Svensson

Akademins nya barnbok porträtterar olika forskare


Sveriges unga akademi skriver på en ny barnbok. Boken handlar om olika forskare och hur de landade inom respektive fält, med sina skilda utgångslägen. Syftet är att få barn kring 10-års ålder att få upp ögonen för sig själva som möjliga framtida forskare.

Steffi Burchardt Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

– Idén föddes på ett akademimöte när vi diskuterade våra mål att uppmuntra barn till att bli forskare och att utmana bilden av vem som kan bli forskare. Vi började diskutera liknande böcker på marknaden, t.ex. Godnattsagor för rebelltjejer och en bok om kvinnliga forskare. Vi saknade dock en bok som berättar om barnen som blev forskare eftersom vuxna forskare oftast är för långt ifrån barnens verklighet för att längre vara goda förebilder, säger en av initiativtagarna Steffi Burhardt, till vardags vulkanforskare vid Uppsala universitet, arbetet med boken är enormt roligt och spännande. Den entusiasm vi möter när vi intervjuar forskare om sin barndom är otroligt inspirerande. Och deras historier är minst lika spännande som deras forskning.

Bakgrund

Med barnboken vill akademin utmana föreställningar om vem som blir forskare och erbjuda förebilder. Boken innehåller omkring 60 porträtt av forskare med koppling till Sverige. De finns inom olika fält som konstvetenskap, kemi och astronomi. Porträtten visar kända, okända och en del historiska personer. Varje porträtt ges ett uppslag vardera med text och illustrationer som beskriver egenskaper och avgörande händelser som lett dit de är idag. Fler illustratörer med olika personlig stil har anlitats för att teckna forskarna som barn. Boken beräknas bli klar under våren 2021 och kommer att ges ut av Förlaget Fri Tanke.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm