SUA logo

Akademisk frihet och livslångt lärande i akademins remissvar


Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Akademin välkomnar att regeringen uppmärksammar vikten av att värna den akademiska friheten. 

Läs remissvaret här Pdf, 257.6 kB.

Promemorian Ändringar i högskolelagen U2020/03053/UH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademisk frihet är en grundläggande akademisk princip och en förutsättning för fri forskning av hög kvalitet. Akademin är därför mycket positiv till och tillstyrker förslaget att den akademiska friheten som allmän princip ska främjas och värnas i högskolornas verksamhet.

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Det är bra att ministern uppmärksammar den akademiska friheten. Det är ett viktigt ställningstagande, även om det fortfarande är något oklart vad det kommer innebära i praktiken. Akademisk frihet är en hjärtefråga för Sveriges unga akademi som kommer diskuteras vidare på det kommande webinarium som vi anordnar med Rifo Öppnas i nytt fönster., säger Sanna Koskiniemi, ordförande i Sveriges unga akademi.

Regeringen föreslår också att det i högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet. SUA ser med viss oro på detta, då ett ökat fokus på fortbildning, vidareutbildning och karriärväxling för yrkesverksamma riskerar utarma resurserna för utbildning. För att lärosätena på ett bra sätt ska kunna bidra till det livslånga lärandet är det viktigt att motsvarande finansiering tillförs i utbildningssystemet, så att inte lärosätens resurser dräneras och övrig utbildning blir lidande.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm