Nya ledamöter 2020

Övre raden från vänster: Shervin Bagheri (foto: Tobias Ohls), Linda Andersson Burnett (foto: Markus Marcetic), Ellen Bushell (foto: Mattias Petterson), Lucie Delemotte (foto: Niklas Norberg Wirtén). Nedre raden från vänster: Sara Liin (foto: Thor Balkhed), Sofia Lodén(foto: Danish Saroee), Mathias Osvath (foto: Helena Osvath), Johan Zelano (foto: Josefin Bergenholtz).

Från norr till söder, åtta nya forskare till ung akademi


Sveriges unga akademi välkomnar i dagarna åtta nya ledamöter från lärosäten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Den unga akademin är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år vilket håller akademin evigt ung.

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/SUA

– Att få välkomna nya ledamöter är bland det roligaste vi gör i Sveriges unga akademi, nya fält och lärosäten berikar och är en av våra härliga styrkor, säger Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet och ny ordförande.

Pressbilder

Nya ledamöter för perioden 2020–2025

Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet

Shervin Bagheri, professor i strömningsmekanik vid Kungliga Tekniska högskolan

Ellen Bushell, forskargruppsledare i molekylär parasitologi vid Umeå universitet

Lucie Delemotte, docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan

Sara Liin, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet

Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet

Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

En stark röst

­– Vi har ett viktigt år framför oss, med att fortsätta vårt forskningspolitiska arbete i en tid av förändring, 10 årsjubileum och så en storsatsning på en barnbok med forskarporträtt, säger Sanna Koskiniemi.

Sveriges unga akademi har etablerat sig som en stark röst inom högskolesektorn. Den begränsade mandatperioden ökar engagemanget och gör att ledamöterna tar vara på plattformen. Konkreta förslag om tydliga karriärvägar och en lärosätesturné med karriärseminarier är exempel på framgångsrecept liksom den landsomfattande kartläggningen om biträdande lektorat.

Ledamöterna möts över ämnes- och lärosätesgränser för att lära av varandra och skapa aktiviteter tillsammans. De engagerar sig mycket i utåtriktat arbete och vill nyansera bilden av vem som kan vara forskare. Genom aktiviteter som barnbok (släpps i mars 2021) med illustrerade forskarporträtt och kortfilmsfestivaler för unga skapas förebilder och ingångar till forskning. Även inom forskningspolitiska frågor är akademin driven och ofta tidigt ute med workshops och upprop för att främja forskningens villkor, som inför kommande forskningsproposition, breddad rekrytering och akademisk frihet.

Kontakt

Ordf. Sanna Koskiniemi, 070-760 76 16, sanna.koskiniemi@icm.uu.se
Annika Moberg, även för pressbilder, 070-325 32 18, annika@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm