Nya ledamöter: Shervin Bagheri, Lucie Delemotte, Sofia Lodén, Ellen Bushell, Mathias Osvath, Sara Liin och Linda Andersson Burnett. Saknades vid fototillfället: Johan Zelano. Klicka för att zoom:a. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademii

Allt på samma gång vid septembermötet


I veckan sammanträdde Sveriges unga akademi både för att fira sin årsdag och för att starta det nya verksamhetsåret. Efter coronaförseningen kunde åtta nya ledamöter nu välkomnas. Ett nytt koncept med diskussionstorg prövades också. 

Lucie Delemotte, Linda Andersson Burnett, Sofia Lodén, Christian Ohm, Sara Liin och Shervin Bagheri i samtal under mötets första dag. Foto: Sveriges unga akademi

Tvådagarsinternatet var uppdelat så att den första dagen samlades både nya och utträdande ledamöter. Nya ledamöter introducerades först tillsammans och sen spridda under så kallade rookie walks, promenadsamtal i mindre grupper. Akademins tre beredningsgrupper för forskningspolitik, internationellt arbete och utåtriktade projekt, möttes för att planera nya uppslag och pågående saker som BUL-kartläggningen, barnboken Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn, och ett internationellt symposium.

Under den högtidligare delen av dagen presenterade VD Anna Wetterbom verksamhetsåret som gått och höll ett tacktal till avgående ordföranden Magnus Jonsson. Magnus delade sina erfarenheter från ett händelserikt år med bland annat flera ministermöten, London-besök men även ett uppbrunnet hotell (no casualties!) och en pandemi som gjort detta ordförandeår unikt. Sanna Koskiniemi tog över ordförandeklubban och det hedersamma uppdraget att som akademins ordförande välkomna de åtta nya ledamöterna.

Toastmästrarna Johan Rockberg och Katarina Wadstein MacLeod guidade tryggt akademin genom kvällens middag genom att regelbundet påkalla uppmärksamhet medelst kastanjetter. Man adjungerade också den utträdande ledamoten och Uppsala-radikaliserade musikhistorikern Mattias Lundberg vid flera tillfällen, till exempel för en 1700-tals rapp och klassrumskeyboard.

Under mötets andra dag spånades idéer och önskemål om teman och gäster för det kommande året, först i rookie walk-grupperna och sen på det nya diskussionstorget där ledamöter torgförde olika förslag på aktiviteter och frågor som SUA skulle kunna driva den närmsta tiden.

Akademin hann även välkomna en ny hedersledamot, den tredje sen akademins grundande 2011. Anna Sjöström Douagi, akademins första VD, utnämndes för sina avgörande insatser och smittsamma engagemang under akademins första sex år. Den nya hedersledamoten bor i Washington och kontaktades via Zoom, men då SUA på kort tid lyckats konstruera en teleportör kunde diplomet ändå förmedlas till allas stora glädje.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm