Sveriges unga akademi hälsar på alumn Alexandre Antonelli, forskningschef på Kew Gardens, herbariet räknas som världens främsta och innehåller cirka sju miljoner bevarade kärlväxtprover som har samlats runt om i världen med start för 170 år sedan. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi år 9


SUA år 9

År 9 krönika

Det har varit ett annorlunda år för de flesta och även för Sveriges unga akademi. Vi samlar framstående unga forskare från hela landet, även bokstavligt på regelbundna internat. Dessa tvärvetenskapliga akademimöten är en del av akademins kärna. Där lär vi känna varandra och skapar förståelse för varandras ämnesområden och förutsättningar. Där föds projekt och diskuteras forskningspolitiska frågor från olika synvinklar. Det är då vi besöker och lär oss av andra lärosäten och forskningsmiljöer än våra egna. Det var därför med blandade känslor vi fick flytta vårt aprilmöte från Örebro universitet till molnet.

Lyckligtvis hade vi hunnit besöka Handelshögskolan i Stockholm och gjort en studieresa till London. Inspirerande, inte minst att diskutera akademiskt ledarskap – vårt bärande tema under året – tillsammans med rektorer och alumner som nu återfinns på ledande positioner.

Den forskningspolitiska debatten har präglats av forskningspropositionen, där vi bidragit med inspel, debattartiklar och i panelsamtal. Vår hjärtefråga karriärvägar för yngre forskare har diskuterats på seminarier på olika lärosäten. Vi gjorde en djupdykning kring meriteringstjänsten biträdande lektorat och har kartlagt dess implementering genom en enkätundersökning. Rapporten släpptes före sommaren och vi hoppas den kan snabba på och förbättra användningen av tjänsten runt om i landet.

Forskarskolan Forskarmöten hölls för sjunde gången i ett soligt Fiskebäckskil och på ForskarFredag mötte vi ytterligare ett hundratal ungdomar för att samtala om skillnader mellan vetenskap och allmänt tyckande. En till höjdpunkt var lanseringen av antologin Ett kalejdoskop av kunskap, som samlar essäer om våra ledamöters många olika forskningsämnen. Nu jobbar vi för fullt med en ny bok som porträtterar forskare som barn, riktad till barn i låg- och mellanstadiet.

Akademins nya internationella arbetsgrupp har växt och blivit en självklar del i verksamheten. Pandemin har ytterligare tydliggjort vikten av att forskare samarbetar och delar kunskap och resultat över gränser. Globala samarbeten riktar samtidigt strålkastaren mot det som inte fungerar överallt, som akademisk frihet. I samband med Världsvetenskapsdagen arrangerade vi ett symposium om hur akademisk frihet utmanas i Europa.

Hur gick det då med vårt digitala akademimöte? Jo, de blandade känslorna blev snabbt varma. Ledarskapstemat aktualiserades med diskussion om ledning i kris med Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden och en av våra eminenta stiftelsestyrelseledamöter. Mötet blev en välbehövlig energiinjektion, med stort engagemang och idéer som bubblade hos våra ledamöter. Vi tycker oss se ett stort engagemang under krisen även på lärosätena, inte minst genom omställningen till distansundervisning under våren. Det finns en otrolig kraft som släpps fri när ledningen ger mandat och förtroende till forskare och lärare, och administrativa hinder röjs ur vägen. Låt oss hålla fast vid detta även efter pandemin.

Zoommöten i all ära, men nu längtar vi efter att träffa er alla fysiskt igen. Vi hoppas på många tillfällen under kommande verksamhetsår!

Magnus Jonsson (ordförande) och Anna Wetterbom (VD) Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm