Anna Sjöström Douagi

Med.Dr, vicepresident för strategiska initiativ vid Nobelstiftelsen.

Ledamotsperiod 2020–

Anna Sjöström Douagi var VD under de första fem åren då Sveriges unga akademi etablerade sig som en plattform för yngre forskare att mötas och agera i samhället. Annas engagemang för att kommunicera om forskning och vetenskap smittade även av sig på akademin och är en viktig del i dagens verksamhet. Under Sjöström Douagis ledning etablerades också den konstruktiva och dynamiska anda som genomsyrar Sveriges unga akademi än i dag.

Anna Sjöström Douagi började sin bana med sikte på att bli musiker, tvärflöjtist. Intresset för naturvetenskap växte och ledde till att hon läste biokemi vid Stockholms Universitet och Köpenhamns universitet under sin grundutbildning. Därefter doktorerade hon inom immunologi vid Karolinska Institutet och gjorde en postdok i USA. Med planen att fortsätta forska efter sin första föräldraledighet sökte hon ett jobb som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet med ansvar för internationella frågor och kontakten med Europeiska forskningsrådet, ERC, och EuroHORCs (European Heads of Research Councils). Det väckte hennes starka intresse för forskningens plats i samhället och Anna blev kvar på VR. Där kom hon i kontakt med Gunnar Öquist, då Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och de diskuterade hur yngre forskare bättre kunde komma till sin rätt, träffas över disciplingränser, få tydligare karriärvillkor och bidra med sitt perspektiv.

Anna fick 2010 uppdraget att från grunden starta Sveriges unga akademi. 2011 valdes de första 22 ledamöterna in och Sveriges unga akademi föddes. Anna knöt också Nobelpristagaren Torsten Wiesel till Sveriges unga akademi, som hon lärt känna under sin tid vid Vetenskapsrådet. Wiesel som engagerat sig för yngre forskare i flera sammanhang utsågs nu tillsammans med Gunnar Öquist till Vetenskaplig beskyddare och mentor för de unga akademiledamöterna.

1. Gunnar Öquist och Anna Sjöström Douagi vid Sveriges unga akademis grundande 2011. Foto: Markus Marcetic/SUA 2. Vice preses Stefan Claesson (vice preses), Staffan Normark (ständig sekreterare), Helene Andersson Svahn (SUA:s första ordförande) och Anna Sjöström Douagi vid invigningsceremonin för Sveriges unga akademi. Foto: Markus Marcetic/SUA 3. Anna hälsar välkomna när Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildas den 24 oktober 2013. Foto: Magnus Bergström. Klicka för större bilder.

Anna Sjöström Douagi medverkar i Akademipodden tillsammans med Torsten Wiesel. Klicka för att lyssna.

2013 togs ännu ett steg när Sveriges unga akademi knoppades av från moderakademin Kungl. Vetenskapsakademien och blev en självständig organisation, även denna process guidad av Anna som nu blev VD för Sveriges unga akademi. 2015 lanserade Sveriges unga akademi två nya pris, L'Oréal Unesco For Women in Science-priset och Torsten Wiesel-priset Midnight Sun Award, initiativ som kommit att göra mycket för akademins ambition att öppna dörrar och föra ut forskningen i samhället och locka flera in i forskarvärlden. Samma år rekryterades Anna till uppdraget att utveckla innehåll kring Nobelprisen och är idag Vetenskap och programchef för Nobel Prize Museum.

1. Den första prisutdelningen av L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2016, från vänster: Amaury Alibaux (Sverigechef L'Oréal), Inger Davidsson (ordförande Svenska Unescorådet), Anna Sjöström Douagi, Annica Black-Schaffer (pristagare), Kristiina Tammimies (pristagare), Helen Hellmark Knutsson (minister högre utbildning och forskning) och Kristian Pietras (ordförande SUA). Foto: Emma Burendahl 2. Torsten Wiesel, Anna Sjöström Douagi och Torsten Wiesel-pristagaren David Saltzberg. Foto: Erik Thor/SUA 3. Anna introducerar Torsten Wiesel Midnight Sun Award 2016. Foto: SUA Klicka för större bilder.

2017 tilldelades Anna och Christian Broberger (ordförande 2012–2013) utmärkelsen Ordre des Palmes académiques som franska staten delar ut till framstående akademiker och lärare för förtjänstfulla insatser för universitet, utbildning och vetenskap. Anna är också medlem i juryn för Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris sedan 2017, samt i Falling Walls Foundations internationella jury. Anna är också styrelseordförande i Teach for Sweden.

Anna Sjöström Douagi Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1972
Intressen: Vetenskapliga rapporter, musik, resor, spendera tid med familjen.

”De flesta jag känner oroar sig i onödan. Sån är inte jag. Jag gläder mig i onödan. Jag tycker det är roligare.” (Kristina Lugn)

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm