Barnboksporträtt Johan von Schreeb Illustration: Emily Ryan

Johan von Schreeb är en av forskarna som porträtteras som barn i boken Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn. Illustration: Emily Ryan

Akademins barnbok har fått titel


Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn är titeln för Sveriges unga akademis kommande barnbok. Boken släpps i mars på förlaget Fri Tanke. Boken porträtterar kända och mindre kända forskare och hur de landade inom respektive fält. Syftet är att få barn kring 10-års ålder att se sig själva som möjliga framtida forskare.

Forskare som Åsa Wikforss, Svante Pääbo och Tove Fall finns med i boken tillsammans med batteriforskaren Funeka Nkosi, den historiske kemisten Carl Wilhelm Scheele och fotbollsspelaren och idrottsforskaren Elin Ekblom Bak. Varje forskare presenteras med ett uppslag med en sida text och en sida illustrerat porträtt av forskaren som barn.

Steffi Burchardt Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

– Idén föddes på ett akademimöte när vi diskuterade våra mål att uppmuntra barn till att bli forskare och utmana bilden av vem som kan bli forskare. Vi diskuterade böcker som den härliga Godnattsagor för rebelltjejer som presenterar förebilder på ett spännande sätt. Vi saknade dock en bok som berättar om barnen som blev forskare, säger en av initiativtagarna Steffi Burhardt, till vardags vulkanforskare vid Uppsala universitet, arbetet med boken är enormt inspirerande.

Bakgrund

Med barnboken vill akademin utmana föreställningar om vem som blir forskare och erbjuda förebilder. Forskardrömmar innehåller omkring 60 porträtt av forskare med koppling till Sverige. De finns inom olika fält som konstvetenskap, kemi och astronomi. Porträtten visar kända, okända och en del historiska personer. Varje porträtt ges ett uppslag vardera med text och illustrationer som beskriver egenskaper och avgörande händelser som lett dit de är idag. Fler illustratörer med olika personlig stil har anlitats för att teckna forskarna som barn. Boken ges ut i mars 2021 på Förlaget Fri Tanke.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm