Akademipodden: Därför får vi dubbla signaler om kost och hälsa


Studier på kost och hälsa tycks ibland säga tvärsemot varandra, särskilt i nyhetsrubriker. Rikard Landberg, kostforskare, och Anna Dreber Almenberg, nationalekonom som undersökt replikationskrisen inom flera fält, pratar om utmaningar och framgångsrika strategier inom livsmedelsvetenskap, men också andra fält. Håll ut till slutet för säkra, goda rön om choklad!

Medverkande: Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Rikard Landberg är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, bägge är ledamöter i Sveriges unga akademi. Moderator och producent är Annika Moberg.

Klicka för att lyssna.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm