5 frågor till Hanne Fjelde om Nobels fredspris


World Food Program (WFP) får Nobels fredspris 2020 ”för sina ansträngningar i kampen mot hunger, för dess bidrag till att skapa förutsättningar för fred i konfliktbenägna områden och för att vara en drivande kraft mot användningen av hunger som ett vapen i krig och konflikt”. Ledamot Hanne Fjelde, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, besvarar 5 frågor om priset.

Hanne Fjelde Foto: Mikael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Nobels Fredspris 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Food Program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Relaterar ditt fält till årets pris?

– Ja, priset är väldigt relevant för freds- och konfliktforskning. Mat-osäkerhet och konflikt hänger nära ihop: förekomsten av väpnade konflikter är en av de viktigaste orsakerna till hunger i världen och mer än hälften av de som inte har till tillräcklig tillgång till mat lever i konflikt-drabbade områden. Matosäkerhet är också en orsak till våld eftersom det ger upphov till konflikt över tillgången till land, vatten och andra resurser. Forskning visar dessutom att ökande matvarupriser hänger dessutom ihop med upplopp och protester.

– World Food Program är en central internationell aktör i arbetet med att förebygga svält, säkerställa tillgången till mat och genom det skapa förutsättningar för fred i konfliktdrabbade länder. Vikten av internationellt samarbete och solidaritet genom multilaterala organ är också en uppmärksammad fråga inom freds-forskningen.

2. Vad tycker du om priskommitténs val?

– Det är ett bra val från priskommittén i ett läge där internationellt samarbete är ifrågasatt (exempelvis genom den amerikanska kritiken mot World Health Organization (WHO)). Det är också en synliggöring av svält som ett växande globalt problem under de senaste år, och som vi nu ser tecken till att ytterligare förvärras i och med Covid-19 pandemin. WFP har länge varit en het kandidat till att få priset, och det är inte förvånade att priskommittén gör detta val just i år.

3. Är det något tidigare pris som du tycker är extra intressant och varför?

– Jag tyckte 2018 års pris till till läkaren Denis Mukwege och människorättsaktivisten Nadia Murad som uppmärksammade frågan om sexualiserat våld mot kvinnor under krig och väpnade konflikter var särskilt viktigt, också i ljuset av den imponerande individuella gärning som pristagarna belönades för.

4. Är det något du tycker är värdigt ett Nobelpris som ännu inte fått det?

– Jag skulle tycka det var extra viktigt nu med ett fredspris till aktörer som arbetar med press-frihet och oberoende journalistik (exempelvis Reporters Without Borders eller Committee to Protect Journalists). Oberoende information från världens konflikthärdar är en viktig fråga både för beslutsfattare och för befolkningars möjlighet att agera i förhållande till sina politiska ledare. Växande oro kring riktad desinformation och ”falska nyheter” gör dessa aktörer särskilt viktiga, även i demokratiska länder. Många ställen där demokratin nu hotas är journalister också särskilt utsatta.

5. Vad har årets pris för betydelse?

– Mat seglar upp som avgörande fråga inom en rad områden som klimatet, den biologiska mångfalden, global hälsa, och som här för freden. Ett fredspris till WFP är både ett pris som uppmärksammar den starka kopplingen mellan fred och utveckling, och ett pris som lyfter fram vikten av internationellt samarbete och solidaritet.

Tack Hanne!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm