Mia Phillipson (alumn), Sanna Koskiniemi (ordf.) och Sebastian Westenhoff (vice ordf.) spikar Sveriges unga akademis Ledarskapsmanifest. Foto: Sveriges unga akademi

Uppvärdera det akademiska ledarskapet


Sverige tappar mark i forskningens frontlinje och den högre utbildningens kvalitet har successivt försämrats under flera decennier. För att vända den negativa utvecklingen behövs kloka och beslutsamma ledare som vågar stå emot jantelagen, skyddar akademisk frihet, återupprättar undervisningens kvalitet, och som formulerar vassa forskningsstrategier. Nu presenterar Sveriges unga akademi vårt ledarskapsmanifest med åtgärder för att uppvärdera det akademiska ledarskapet.

Läs Sveriges unga akademis ledarskapsmanifest

Läs debattartikel i tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledarskap har varit ett återkommande tema för Sveriges unga akademi under 2020 och vi har diskuterat det utifrån flera olika perspektiv. Akademins samtal om vad som krävs av akademiska ledare - såsom prefekter, dekaner och rektorer - utmynnade i ett ledarskapsmanifest som publiceras tillsammans med en debattartikel i Curie.

Sveriges unga akademi anser att:

  • akademiska ledare ska vara framstående, välmeriterade forskare och lärare med stort engagemang för kärnuppgifterna forskning och undervisning.
  • den viktigaste rollen för lärosätets ledning är att skapa förutsättningar för framstående forskning och utbildning. För att freda dessa akademiska kärnvärden från en växande administrativ börda måste administrationens fokus vara att stötta verksamheten.
  • akademiska ledaruppdrag ska inkludera tillräckligt administrativt stöd, och avlastningsfunktioner, som gör det möjligt för framstående aktiva forskare att inneha ledarskapsposter.
  • möjligheten att återgå till forskning och undervisning på hög nivå efter uppdrag som akademisk ledare måste säkerställas genom tillräckligt omfattande repatrieringsbidrag.

De här åtgärder är viktiga för att Sverige som land ska kunna bedriva högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället, och för att vi som forskare ska vilja och kunna tacka ja till ledaruppdrag.

Läs också vår debattartikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i tidningen Curie.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm