Novembermöte med akademin


Den 25–26 november hade Sveriges unga akademi terminens andra möte. Den digitala agendan varierades med telefonpromenader, walk-and-talks, två och två. Tankesmedjan UTOM:s verksamhetsledare Max Låke gästade SUA och höll en workshop om värdegrund. En härlig nyhet var att akademins barnbok Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn blivit färdig för tryck i samband med mötet.

Max Låke.

Max Låke, verksamhetsledare för systerorganisationen Unga tankar om musik (UTOM) presenterade paralleller med SUA och erfarenheter från UTOM:s arbete. UTOM är ännu den enda organisationen i sitt slag i världen. Man har samlats kring förhållningssättet Ömsesidigt lärande, både sinsemellan i UTOM och i möten med andra som till exempel politiker.

Ewa Machotka, forskare inom konst och visuell kultur i Japan, Karl Wennberg, forskare i företagsekonomi och Ellen Bushell, forskare i parasitologi berättade om sina respektive fält i mötets vetenskapliga presentationer. Mötesgodis och en dammsugare till kaffet hade distribuerats till mötets deltagare i god tid inför mötet. 

1. Ewa Machotka. 2. Karl Wennberg. 3. Ellen Bushell.

Ute på walk-and-talk: 1. Robert Lagerström 2. Sara Liin 3. Frida Bender

Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn

Sveriges unga akademis barnbok Forskardrömmar kommer ut den 8 februari 2021.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm