Rifo och SUA logotyper

Framtiden för svensk forskningsinfrastruktur


Biografier för medverkande (i alfabetisk ordning)


Program Öppnas i nytt fönster.

Björn Halleröd är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning har främst fokuserat på fattigdoms-, levnads- och arbetsfrågor. Under åren 2001–2006 var professor Halleröd ledamot och vice ordförande av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. 2012–2015 var han ledamot och vice ordförande i rådet för forskningens infrastruktur (RFI) och sedan 2015 är Björn huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet. Han har även haft omfattande expertuppdrag åt EU-kommissionen i frågor som rör fattigdom och social exkludering.
Twitter: @Vetenskapsradet @goteborgsuni

Sophia Hober är professor i molekylär bioteknologi vid KTH. Fokus för hennes forskning är utveckling av förutsägbara och robusta system för proteinrening och proteindetektion. Under 2020 har hon arbetat med att utveckla metoder för att detektera och analysera antikroppar mot SARS-CoV-2. Professor Hober sitter i ledningsgrupperna för Human Protein Atlas och Secretome-projektet och är representant för KTH i SciLifeLab committee. Mellan 2011 och 2015 var hon KTH:s dekanus. Sofia har grundat flera start-up företag, är ledamot i flertalet styrelser samt ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
@SophiaHober @KTHuniversity @ProteinAtlas

Hanna Isaksson är professor i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Hennes forskning ligger i gränslandet mellan teknik och medicin, mer specifikt mellan mekanik och ortopedi. Genom experiment på synkrotron- och neutronanläggningar, som MAX IV och ESS, kartlägger hon hur vävnaders sammansättning och struktur på olika längdskalor ger dem dess unika mekaniska egenskaper i kroppen. Hanna är ordförande i Swedish Society of Biomechanics.
Twitter: @1Hannis @Lund_BioMech @LTHinfo @Lundsuni @Ungaakademin

Tobias Krantz är doktor i statskunskap. Mellan 2002 och 2010 var han riksdagsledamot för Folkpartiet och mellan åren 2009 och 2010 var han Sveriges högskole- och forskningsminister. 2011 blev han chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv. Tobias har haft flera styrelseuppdrag, bland annat för Örebro universitet 2016–2017, 2015 års skolkommission 2015–2017 och forskningsinstitutet Ratio 2012–2017. Han är styrelseordförande för World Skills Sweden AB och WaterAid Sverige. Tobias blev 2020 utsedd till regeringens särskilda utredare med uppdrag att se över hur forskningsinfrastrukturen på nationell nivå kan utvecklas.
Twitter: @tobbekrantz

Martin Leijnse är docent i fysik vid Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Hans forskningsområde är kondenserade materiens fysik, mer specifikt teoretisk nanofysik. Han använder matematiska beräkningar för att komma på sätt att utnyttja kvantmekaniken för att få komponenter att fungera bättre, eller på andra sätt, än man kunnat åstadkomma med klassisk fysik. Martin är även aktiv som Faculty Member vid Center for Quantum Devices vid Köpenhamns Universitet.
Twitter: @NanoLund @LTHinfo @Lundsuni @Ungaakademin

Staffan I. Lindberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är en av fyra forskningsledare för världens mest omfattande demokratimätningsprojekt: Varieties of Democracy (V-Dem) som involverar över 2,500 forskare och praktiker världen över. Hans forskning inkluderar val och demokratisering i Afrika, politisk klientelism, kvinnors representation, partier och valsystem, men även om svenska ungas attityder till demokratin. Staffan var ledamot i Sveriges unga akademi 2014–2019.
Twitter: @StaffanILindber @vdeminstitute @goteborgsuni

Betty Malmberg, är riksdagsledamot för moderaterna och ordförande i Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO). Hon valdes in i Sveriges riksdag 2006. Hon satt i utbildningsutskottet mellan 2006 och 2018, och var dess ordförande under en period 2013. Sedan 2018 är hon ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Betty Malmberg är också ledamot i Svenska Unescorådet.
Twitter: @BettyMalmberg @moderaterna @RifoRiksdagen

Anders Mikkelsen är professor i fysik vid Lunds universitet. Hans forskning strävar bland annat efter att skapa revolutionerande nya avbildningsmetoder genom att kombinera ett specialdesignat mikroskop med ljuset från antingen MAX IV-laboratoriet eller från avancerade laserljuskällor vid Lund Laser Center. Anders är avdelningschef för Synchrotron Radiation Research och vice direktör för NanoLund.
Twitter: @NanoLund @Lundsuni

Maria Stanfors är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hennes forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia med fokus på kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Hon har haft omfattande förtroendeuppdrag och styrelseuppdrag. Sean 2017 är Maria ledamot i rådet för forskningens infrastruktur på Vetenskapsrådet (RFI).
Twitter: @Lundsuni

Gunilla Svantorp, är riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon valdes in i Sveriges riksdag 2010 och har sedan dess varit ledamot i utbildningsutskottet. Sedan 2018 är hon ordförande i utbildningsutskottet. Hon har varit styrelseordförande i för ABF Värmland och Konstfrämjandet i Värmland. 2019 mottog hon den franska Hederslegionens orden av riddares grad.
Twitter: @GunillaSvantorp @socialdemokrat

Michael Tjernström, är professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskning rör meteorologiska gränsskikt, i Arktis, i atmosfären och i kustområden. Han har tillbringat flera forskningsperioder vid lärosäten utanför Sverige, bland annat Boulder, Colorado, vid institutioner som CIRES, National Center for Atmospheric Research och NOOA Earth System Research Lab. Michael var 2012–2015 styrelseledamot i Bolin Center for Climate Research och är sedan 2011 ledamot av International Arctic Science Committee. Han är, sedan 2017, ordförande i Scientific Council för Nansen Environmental and Remote Sensing Centre (NERSC).
Twitter: @Stockholms_univ

Sebastian Westenhoff är vice ordförande i Sveriges unga akademi. Han är professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet. I sin forskning använder han bland annat elektronmikroskop, frielektronlasrar och synkrotroner vid bl.a. MAX IV, för att analysera proteinstrukturer och kemiska reaktioner i mycket hög förstoring. Sebastian har erhållit flera betydande forskningsanslag och priser såsom Future Research Leaders från Stiftelsen för Strategisk Forskning och ERC starting grant.
Twitter: @swestenhoff @goteborgsuni @Ungaakademin

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk