Från vänster: Max Låke, Anna Möller, Steffi Burchardt och Christoffer Nobin, via skärm uppe till höger: Christian Ohm. Foto: Matilda Rahm (Klicka för att zoom:a.)

SUA och UTOM i samtal om kreativitet på Samtidsarenan


Sveriges unga akademi och Unga tankar om musik bjöd in till ett samtal om att leva med att ständigt ha beställare som förväntar sig kreativitet och hur det påverkar den konstnärliga eller vetenskapliga processen. Som mest kreativa är vi i samarbete med andra.

Se samtalet i efterhand på Samtidsarenans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (vid 04:31:30)

I både kulturlivet och forskarvärlden är kreativitet en högt värderad egenskap och grunden till framgång. UTOM:s Anna Möller och Christoffer Nobin samtalade med SUA:s Steffi Burchardt och Christian Ohm under ledning av Max Låke (UTOM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Anna Möller lyfte tre avgörande delar i kreativt arbete: kunskap inom ett fält, kunskap om kreativa processer samt motivation. När man blir jättelycklig eller jätte-olycklig, eller kär, har man kanske gott om motivation. Annars är det viktigt att kunna luta sig mot sin kunskap, förklarade hon. Christoffer upplevde sig som mest kreativ i början och i slutet av projekt. När man skapar och upplever flow, är det som att tiden upphör. Då är kreativiteten dödens motsats, föreslog han.

Panelen diskuterade hur beställningar av kreativt arbete formuleras. Christoffer drog paralleller till de krav som forskare kan ha på sig att vara excellenta och göra banbrytande insatser, med kraven på musiker vars arbete helst ska uppnå verkshöjd och vara nyskapande.

1. Christoffer Nobin. 2. Anna Möller 3. Steffi Burchardt. Foto: Matilda Rahm. Klicka för att zoom:a.

1. Steffi Burchardt och Christoffer Nobin. 2. Christian Ohm 3. Max Låke. Foto: Matilda Rahm. Klicka för att zoom:a.

Christian som är experimentalpartikelfysiker sa att att avgränsningar fungerar som verktyg i en kreativ process.

– De flesta förknippar nog inte fysik med kreativitet, den handlar om väldigt strikta naturlagar, som aldrig kan brytas, och regler för hur vår verklighet är beskaffad. Men forskning inom fysik, då krävs det kreativitet, det handlar om att tänka ut hur man kan använda kända samband, mätdata och kvantitativa tester för att lista ut nya sätt för att mäta processer och egenskaper som vi inte känner till och leta efter partiklar som skulle kunna finnas, sa Christian.

Steffi berättade hur hon kunde känna kreativiteten sprudla i samarbete med flera, till exempel med sin forskargrupp eller som i Sveriges unga akademis projekt med barnboken Forskardrömmar där också Christian medverkar. Panelen enades om att samarbete var en mycket gynnsam faktor för kreativitet.

Här kan du se samtalet i efterhand.

Om Samtidsarenan

Samtidsarenan är en mobil plattform och arrangerades denna gång på det nyöppnade Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Av smittskyddskäl var Samtidsarenan helt digital och genomfördes utan publik. Dagen bjöd på ett rikt program som behandlade olika samhällsperspektiv på samtida utmaningar och möjligheter. Ta del av programmet i efterhand på Samtidsarenans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syftet med Samtidsarenan är att samla aktörer från olika områden för att skapa samtal som inkluderar varierande perspektiv, där konst- och kulturfrågor tar steget ut i samhället och sektoröverskridande möten kan ske. Bohm Bohm Room som är ett interdisciplinärt kommunikations- och produktionskontor inom konst, kultur och samhällsfrågor har initierat och driver Samtidsarenan.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm