Hanna Isaksson Foto: Johan Wingborg/SUA

Invalspanelens ordförande Hanna Isaksson, ledamot 2018–2023 och professor i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Inval till Svergies unga akademi 2021


Sveriges unga akademi arbetar just nu för högtryck med invalet av nya ledamöter. Under hösten har forskare från alla ämnesområden kunnat skicka in ansökningar och dessa bedöms nu. Invalspanelen tittar på vetenskapliga meriter och engagemang i akademins frågor. Invalet är öppet för yngre forskare som disputerat för 2–10 år sedan och de ledamöter som väljs in kan se fram emot fem år med akademin.

– Det är ett stort förtroende att leda invalet av nya ledamöter. Vi har fått in ansökningar från 107 forskare och nu börjar ett stort arbetet. Samtidigt som det här är något av det roligaste vi gör är det också det viktigaste. Lyckligtvis har vi en gedigen process för detta, säger Hanna Isaksson, forskare i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och ordförande i invalspanelen.

Invalet till Sveriges unga akademi är en öppen process där intresserade yngre forskare ansöker själva till akademin. Ansökningarna bedöms av en invalspanel med avseende på två kriterier; den sökandes vetenskapliga meriter och engagemang i akademins frågor. I det sista steget av processen bjuds ett mindre antal sökande in till gruppintervjuer med panelen. I vanliga fall sker intervjuerna i april i Stockholm. Om det är möjligt att göra även i år återstår att se men på något sätt kommer panelen att göra intervjuer även i år.

Akademin väljer in 6–8 framstående yngre forskare varje år. Ledamöterna får tillgång till en gemensam plattform som utgör en vass forskningspolitisk röst, och till ett nätverk av ledande forskare från olika discipliner och lärosäten. Verksamheten i SUA vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter (ofta med barn och unga). Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40 ledamöter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm