Anna Wetterbom och Sanna Koskiniemi

Anna Wetterbom (VD) och Sanna Koskiniemi (ordf.) under digital bokrelease.

Akademimöte med digital bokrelease


Den 9–10 februari arrangerade Sveriges unga akademi akademimöte. Örebro universitet gästade mötet och berättade om sitt arbete med karriärvägar för yngre forskare. Walk and talk och Improvisationsstudion aktiverade ledamöterna med övningar i mindre grupper. Digital release av akademins nya barnbok Forskardrömmar avslutade mötet.

1. Rektor för Örebro universitet Johan Schnürer. 2. Örebro universitets BUL-process. 3. Martin Geijer, Improvisationsstudion. Klicka för att zoom:a.

Rektor för Örebro universitet Johan Schnürer berättade om verksamheten och hur man använt sig av biträdande lektorat (BUL). Flera BUL-forskare vid lärosätet medverkade också och berättade om sina erfarenheter. Schnürer berättade även om lärosätets strategi där kvalitet i forskningen är det genomgripande målet. Man försöker också tillvarata den stora gruppen studenter och se hur samverkan med myndigheters definierade behov kan bidra.

Walk and talk med tema balans och kreativitet

Sedan tog ledamöter parvis kontakt via mobilerna för walk and talk med samtalstemat att hitta balans i forskarvardagen, exempelvis mellan forskning och undervisning, samt dela tips på hur man kan hitta rum för kreativitet.

1. Johan Rockberg. 2. Anna Danielsson 3. Shervin Bagheri. Klicka för att zoom:a.

1.Anna Dreber Almenberg. 2. Tove Fall 3. Mathias Osvath. Klicka för att zoom:a.

1. Ellen Bushell. 2. Pontus Nordenfelt. 3. Sofia Lodén. Klicka för att zoom:a.

Vetenskapliga presentationer

1.Martin Leijnse berättar om sin forskning inom kvantfysiken. 2. Sofia Lodén berättar om sin forskning i medeltida fransk litteratur. 3. Robert Lagerström delade sitt segrande bidrag från Forskar Grand Prix. Illustration: Emily Ryan. Klicka för att zoom:a.

Martin Leijnse, fysiker vid Lunds universitet, Robert Lagerström, IT-säkerhetsforskare vid KTH och Sofia Lodén, litteraturhistoriker och språkforskare vid Stockholms universitet gav vetenskapliga presentationer.

Digital bokrelease av Forskardrömmar

Sara Liin

Sara Liin ledde aktiviteterna under firandet av Forskardrömmar.

Den gemensamma delen av mötet kröntes med agendans överraskningspunkt där barnboken Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn som akademin arbetat med i två år och som släpptes precis före mötet firades. Till detta hade akademins sekretariat administrerat med huvudsaker (partyattiraljer) till samtliga mötesdeltagare. Katarina Wadstein MacLeod, forskare i konstvetenskap, presenterade och fördjupade bokens illustrerade porträtt. Litteraturhistoriker Sofia Lodén recenserade boken vars syfte är att få barn att upptäcka att också de kan vara forskare.

1.Steffi Burchardt. 2. Robert Lagerström 3. Mia Liinason. Klicka för att zoom:a.

1. Pontus Nordenfelt. 2. Gruppbild. 3. Annika Moberg. Klicka för att zoom:a.

Om akademimöten

Akademimöten är vanligtvis två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm