Forskardrömmar med skolklasser på Vetenskapsfestivalen


Barnboken Forskardrömmar låg till grund för Sveriges unga akademis aktivitet på Vetenskapsfestivalens skolprogram. Liksom för boken var syftet att barn ska upptäcka att de också kan bli forskare och inom många olika fält. Akademin uppskattade mycket att få prata med målgruppen från flera orter i landet.

Genusforskare Mia Liinason, partikelfysiker Christian Ohm, epidemiolog Tove Fall, IT-säkerhetsforskare Robert Lagerström och vulkanforskaren Steffi Burchardt turades och presenterade boken och berättade om sin forskning och hur man kan bli forskare. Mellan fem och sju mellanstadieklasser deltog vid vart och ett av sammanlagt fyra tillfällen under festivalen.

– Det var så inspirerande att prata forskning med så många nyfikna mellanstadieklassare! Höjdpunkten var elevernas frågor till oss. En av mina personliga favoriter var ”Vad hade du forskat på om du inte forskade på det du gör?” säger Mia Liinason, något som också fångat mitt intresse är robotar.

Under det timslånga programmet användes webbverktyget Menti.com med jämna mellanrum så att skolklasserna fick svara på frågor. Några flinka deltagare hittade snabbt in i Menti och hälsade med datorspelslingo typiskt för målgruppen ”Lezz gooo” och ”Forre”, text som också rymdes i det snabbt växande ordmolnet med svar på frågorna Vad gör en forskare? Vad vill du forska om?

Aktiviteten avslutades med frågestund då elever ställde frågor live i kameran till forskarna som: Har forskare mycket fritid? Om ni fick byta fält, vad skulle ni vilja forska på då? Hur ser det ut med antibiotikaresistensen?

Akademin var mycket glad över att få träffa skolklasserna och prata forskning och Forskardrömmar med dem. Programmet genomfördes i Zoom, varje session hade en separat länk och en värd från Vetenskapsfestivalen öppnade och stängde den digitala arenan. Ett par klasser hade svårt att få till tekniken till en början, men lyckades reda ut det och höll kontakt med moderator via chatten.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm