Sverker Lundin Foto: Jimmy Gustafsson

Sverker Lundin kommer närmast från Vetenskapsrådet. Foto: Jimmy Gustafsson

Sverker Lundin ny VD för Sveriges unga akademi


Sverker Lundin har i dagarna rekryterats till posten som vd för Sveriges unga akademi. Han har en mångfacetterad och bred erfarenhet från forskningssektorn och kommer närmast från Vetenskapsrådet där han är koordinator för ett ämnesråd. Ny vd hälsas varmt välkommen till akademin och tillträder den 28 juni.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Sverker Lundin som ny vd! Han har en imponerande bred kunskap om det svenska forskningssystemet och jag är övertygad om att han kommer att bli en utmärkt vd för SUA med sitt stora engagemang, säger Sanna Koskiniemi, ordförande i Sveriges unga akademi.

Sverker Lundin

Akademins tillträdande vd har en doktorsexamen i bioteknik från Kungliga Tekniska högskolan och en diversifierad bakgrund med studier även i vetenskapsfilosofi och klassisk grekiska. Sverker har många års erfarenhet av att leda och koordinera komplexa verksamheter och har successivt inriktat sin karriär mot att stötta forskare och utveckla forskningssystemet på olika sätt. Närmast kommer han från Vetenskapsrådet och rollen som koordinator för ämnesrådet för medicin och hälsa med ansvarsområden som forskningsfinansiering och verksamhetsstyrning. I sin tjänst på Vetenskapsrådet har han även företrätt Sverige inom flera stora europeiska samarbeten. Sverker har på olika sätt arbetat med frågor som rör internationalisering och unga forskares mobilitet samt haft flera ledande och koordinerande roller inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Som fackligt förtroendevald representant i Vetenskapsrådets styrelse kommer Sverker till akademin med stor insikt i aktuella frågor för forskningssystemet.

– Jag är helt överväldigad! Det är ett stort uppdrag att ta på sig men jag hoppas på att snabbt kunna sätta mig in i verksamheten och lära känna alla. Akademins starka röst för kvalitet och förnyelse är så viktig för svensk forskning. Att få möjlighet att bidra med mina erfarenheter är verkligen en stor ära, säger Sverker Lundin.

Sverker tillträder posten som vd i juni.

Kontakt
Ordförande, Sanna Koskiniemi, sanna.koskiniemi@icm.uu.se, 070-760 7616
Tillträdande vd, Sverker Lundin, sverker.lundin@sverigesungaakademi.se, 070-646 9966

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm