Ny akademiledning från och med den 27 maj: Mia Liinason, Sebastian Westenhoff, Pontus Nordenfelt, Jakob Nordström och Frida Bender. Foto: Erik Thor/SUA, Johan Wingborg/SUA (Nordenfelt)

Ny akademiledning vald för 2021–2022


Sveriges unga akademi (SUA) valde vid akademimötet den 22 april ny ledning för akademiåret 2021/2022. Ny ordförande blir Sebastian Westenhoff, forskare i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Under året väntar 10-årsfirande och ett fortsatt driv i karriärfrågan för unga forskare. Den nyvalda akademiledningen tillträder i samband med akademins årsdag den 27 maj.

– Jag ser fram mot att uppmärksamma akademins 10-årsjubileum och att välkomna nya ledamöter nästa termin, säger Sebastian Westenhoff. Det här ska bli jättekul och jag känner mig mycket hedrad att företräda SUA som ordförande! Under året kommer vi förhoppningsvis kunna ha många fysiska och inspirerande möten och vidareutveckla SUA:s hjärtefrågor inom bland annat karriärfrågor, internationalisering och breddad syn på forskare och forskning.

Evigt ung med begränsad ledamotsperiod

Till skillnad från andra liknande organisationer är ledamotsperioden i Sveriges unga akademi begränsad till fem år utan möjlighet till omval. Ordföranden har sitt uppdrag endast under ett intensivt år, för att kunna kombinera uppdraget med en aktiv forskarkarriär. De begränsade tidsramarna gör att SUA behåller sin ungdomliga själ och driver samtidigt akademin och dess ledamöter att hela tiden vara på väg framåt. Högt engagemang och kvalitet kännetecknar akademins arbete och resultatet har så här långt varit mycket gott. Trots de hinder som pandemin serverat så fortsätter SUA att i hög takt bidra med konstruktiva inspel och debattartiklar, lärosätesturné med karriärwebbinarier utåtriktade aktiviteter som barnbokssuccén Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn och kortfilmstävling för unga, samt tvärvetenskapliga möten över lärosätes- och disciplingränser.

Den nya ledningen

Ordf. Sebastian Westenhoff, forskare inom biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och biokemi vid Uppsala universitet

Vice ordf. Mia Liinason, genusforskare vid Göteborgs universitet

Frida Bender, klimatforskare vid Stockholms universitet

Pontus Nordenfelt, forskare i infektionsbiologi vid Lunds universitet

Jakob Nordström, forskare i datavetenskap vid Lunds universitet och Köpenhamns universitet

Vd Sverker Lundin, Sveriges unga akademi (fr.o.m. 28 juni)

Sveriges unga akademis ledning består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. De väljs för en mandatperiod på 1 år vid det sista akademimötet under våren. Akademiledningen förbereder ärenden inför akademimötena och träffas för akademiledningsmöten 6–9 gånger per år. Akademins vd är del av akademiledningen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm