Karl Wennberg rapporterar från en dragning i beredningsgruppen för forskningspolitik, även i bild: Johan Rockberg och Frida Bender.

Akademimöte med tema forskare och medier


Den 21–22 april sammanträdde Sveriges unga akademi. Tema för mötet var forskarens roll i medierna. Ett rutinerat nyhetsankare medverkade och några av SUA:s under pandemin ofta anlitade experter delade råd och erfarenheter. Akademin valde en ny ledning för 2021/2022.

Nobel Prize Museums utställningschef Clara Åhlvik gästade akademin och berättade om en större utställning som planeras för konsthallen Liljevalchs 2022, förhoppningsvis kan SUA komma att bidra till utställningen.

Svt Aktuellts nyhetsankare Cecilia Gralde inledde mötets tema om forskares medverkan i medier. Hon berättade om tv-nyhetsjournalistikens arbetsgång och hur nyhetsvärdering fungerar, det som väger tyngst är vilken information som bedöms vara av störst intresse för Aktuellts tittare minut för minut. Dyker en avgörande händelse upp måste redaktionen vara beredd att slänga planeringen över bord. Cecilia förklarade också att det som journalister kallar vinkel motsvaras bäst av begreppet avgränsning. Nyhetsankaret hade också praktiska råd: det går fort så förbered det viktigaste du behöver säga och säg det tidigt, var hel och ren, undvik smårutiga eller smalrandiga kläder som skapar distraherande flimmer på skärmen, och ALLA behöver smink ”annars ser man sjuk ut i studioljuset.” Akademin uppskattade den initierade dragningen som breddade förståelsen för hur det fungerar i nyhetsprogram.

Temat diskuterades sedan parvis i walk and talks. Ett panelsamtal med ledamöter som medverkat mycket i medierna hölls också. Tove Fall, Petter Brodin och Karl Wennberg berättade om sin erfarenheter till exempel av direktsända intervjuer.

Linda Andersson Burnett, Sanna Koskiniemi, och Mathias Osvath höll vetenskapliga presentationer. Sanna berättade om sin fascination för vissa egenskaper hos bakterier som trots att de är mycket energikrävande har oklar funktion, de skulle till exempel kunna syfta till att reglera tillväxt eller till att kommunicera. Mathias Osvath presenterade sitt fält kognitiv evolution, ett hittills ganska outforskat område, ”vi vet mer om Mars yta” förklarade Mathias. Han berättade också om fåglars hjärnor som har fler synapser än människans hjärna. Linda Andersson Burnett berättade om sitt fält vetenskapshistoria och de kopplingar som finns mellan Linnés lärjungar på 1700-talet och dagens medborgarforskning.

Under mötets andra dag återrapporterade beredningsgrupperna för forskningspolitik, internationell verksamhet och utåtriktad verksamhet. Beslut fattades om den nya akademiledningen för 2021/2022. Ny ordförande blir Sebastian Westenhoff. Den nya ledningen tillträder på SUA:s årsdag den 27 maj. Den 22 maj blev det också klart vem som blir akademins nya VD, Sverker Lundin. Sverker kommer närmast från en tjänst på Vetenskapsrådet.

1. Ni vet vad. 2. Christian Ohm ute på walk-and-talk. 3. Första och andrapris i mötesbingo. Klicka för större bilder.

Robert Lagerström och Sebastian Westenhoff vann varsin imponerande enhörning i mötesbingot. Nuvarande ordföranden Sanna Koskiniemi ledde det digitala mötet med bravur, likt tidigare möten under verksamhetsåret som präglats av pandemin, Sanna belönades därför med den största enhörningen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm