Mötet arrangerades på zoom. Foto: Jamie Wheeler/Unsplash

Young Academy of Scotland värd för möte med unga akademier i Europa


Den 7-8 maj möttes de unga akademierna i Europa. Man pratade om hur vetenskapen, och specifikt yngre forskare kan bidra när pandemin klingar av, samt utbytte erfarenheter. SUA:s barnbok väckte stort intresse.

Linda Andersson Burnett Foto: Erik Thor/SUA

Linda Andersson Burnett

European Network of Young Academies (ENYA) Meeting 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nationella unga akademierna i Europa träffas relativt regelbundet för att få inspiration om hur andra akademier arbetar och vilka frågor som de fokuserar på. Young Academy of Scotland arrangerade mötet som hölls på Zoom.

Linda Andersson Burnett och Anna Wetterbom (VD) deltog. Professor Anne Glover (vetenskaplig rådgivare för EU-kommissionens ordförande Manuel Barosso 2012–2015) höll ett inspirerande föredrag om hur viktigt vetenskap och unga forskare är för att bygga upp EU och världen efter pandemin. Hon svarade också på deltagarnas frågor om hur forskare kan samverka med politiker och uppmanade fler att ta plats i zonen mellan forskning och politik, men att samtidigt ha förståelse för att villkoren skiljer sig och att inom politiken så fattas beslut ibland på ideologiska grunder framför rent vetenskapliga.

Mötet innehöll också tid för erfarenhetsutbyte mellan ledamöter från olika länder och SUA presenterade bl.a. barnboksprojektet Forskardrömmar. Intresset för barnboken var så stort att vi nu har lovat att hålla en workshop om det för alla som är intresserade i juni och dela våra erfarenheter.

Young Academy of Scotland logo

Young Academy of Scotland

Young Academy of Scotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en lite annorlunda inriktning än Sveriges unga akademi. Medlemmarna är entreprenörer, akademiker, företagsledare, lärare och andra yrkesverksamma som samarbetar för att främja samhällets utveckling. Deras uppdrag är att stötta Skottlands befolkning och beslutsfattare i arbetet för ”en framtid som är jämlik, företagsam, hållbar, sund, smart och internationell”. Det gör man genom att dela kunskap och expertis, undersöka högaktuella sociala frågor, delta i offentlig debatt och i det offentliga samtalet, stötta marginaliserade röster och driva transformation. Inom ramarna för sitt uppdrag driver medlemmarna, likt Sveriges unga akademi, ett brett spektrum av tvärvetenskapliga projekt.

Young Academy of Scotland grundades av Royal Society of Edinburgh 2011 för att erbjuda en plattform för innovativa unga yrkesverksamma från alla delar av akademin, näringslivet, organisationer inom den ideella sektorn och den offentliga sektorn, för att arbeta tillsammans med de mest utmanande frågorna i samhället.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm