Kirsten Kraiberg Knudsen

Biträdande professor i astronomi vid Chalmers tekniska högskola

Ledamotsperiod 20142019

Jag är astronom och forskar i galaxers bildning och utveckling. För att förstå varför vår egen hemgalax, Vintergatan, och alla dess grannar ser ut som de gör idag, undersöker jag mycket avlägsna galaxer i det tidiga universum. Tack vare den ändliga ljushastigheten kan man blicka tillbaka i tiden när man tittar på avlägsna objekt och se ända in i universums tidiga barndom. Jag fokuserar på hur galaxer växer under de förste två-tre miljarder år efter universums början i big bang för 13,8 miljarder år sedan. Genom att använda dagens nyaste jätteteleskop, till exempel det revolutionerande teleskopet för millimetervågor, ALMA, i Chile, jobbar jag med att förstå hur galaxer bilder nya stjärnor, och hur stjärnbildning i sin tur påverkar galaxers utveckling.

BILDER

Kirsten Kraiberg Knudsen Foto: Robert Cumming, OSO

Klicka för högupplöst bild. Foto: Robert Cummings/Onsala rymdobservatorium

Kirsten Kraiberg Knudsen Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic (klicka för större bild)

KORTA FAKTA

Ålder: 1976
Familj: Gift, två barn
Intressen: Familjen, litteratur, klassisk musik, astronomi och vetenskap.

”Att vara med i Akademin ger mig en unik chans att bidra till grundforskningen, men också till att vara en aktiv representant för vetenskapen i samhället även utanför mitt eget forskningsområde. Jag är också med för at inspireras av andra unga framstående svenska forskare – och förhoppningsvis också för att inspirera nästa generation av unga forskare.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm