Johan Rockberg, Mia Liinason, Rikard Landberg och Ronnie Berntsson. Foto: Rasmus Bengtsson, Erik Thor/SUA, Johan Wingborg/SUA

Johan Rockberg, Mia Liinason, Rikard Landberg och Ronnie Berntsson. Foto: Rasmus Bengtsson, Erik Thor/SUA, Johan Wingborg/SUA

Debatt: OHållbart system för overhead


Hur mycket overhead-kostnader som lärosäten, institutioner och ämnesområden tar ut varierar stort, det visar den kartläggning som Sveriges unga akademi har gjort. Vilket stöd den enskilde forskaren får för dessa pengar skiljer sig också mycket. I synnerhet för forskare i början av karriären kan detta få stora konsekvenser.

Tidningen Curie Debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få en överblick över OH-situationen har SUA genomfört en kartläggning bland akademins ledamöter. Den visar på stora variationer i OH-nivåerna mellan lärosäten, institutioner och ämnesområden. Vi ser också stora skillnader i vilket stöd den enskilde forskaren får för dessa pengar. Detta har en direkt inverkan på möjligheterna att finansiera och bedriva forskningsverksamhet. Nivån på OH avgör både vilka nödvändiga kostnader forskaren själv måste budgetera för och hur mycket pengar som måste skjutas till i medfinansiering för att täcka extrakostnader för ett forskningsprojekt.

Johan Rockberg Foto: Rasmus Bengtsson

Foto: Rasmus Bengtsson

Vi vill visa hur olikheterna drabbar en ung forskares forskningsanslag, säger Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson för SUA. Det kan skilja flera miljoner i hur mycket forskning som faktiskt kan finansieras med ett anslag, enbart beroende på vid vilket lärosäte och vilken institution en forskare är verksam. Då de flesta finansiärer inte tillåter obegränsat OH-uttag behövs egna fria medel tillgängliga för forskaren för att få ta emot forskningsanslag erhållna i konkurrens. Något som generellt är begränsande för många forskare, men i särskilt stor grad för unga forskare. Därför föreslår vi att frågan om medfinansiering av OH som överstiger gränsen för vad finansiären tillåter lyfts till central nivå på alla lärosäten och görs än mer transparent.

Det är också angeläget att lärosätena och de stora forskningsfinansiärerna återigen genomlyser frågorna om OH-nivåer och medfinansiering, med målet att minska skillnaderna mellan lärosäten, öka effektiviteten och transparensen i verksamheten och ge ökad handlingsfrihet för den enskilde forskaren. Vi tror att det är viktigt att skillnaderna minskas genom att sänka OH-uttaget där det är högt, snarare än att höja det där det är lågt.

För att bibehålla och vidareutveckla forskning i världsklass behöver Sverige ett OH-system som inte hindrar utan uppmuntrar forskare att söka forskningsbidrag i konkurrens och förlägga forskning här, och som i största möjliga utsträckning kanaliserar dessa bidrag till den faktiska forskningsverksamhet som de är avsedda att stödja.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm