Anna Danielsson till vänster berättar om den vetenskapliga metoden. Foto: SUA

SUA pratade Forskardrömmar med sjätteklassare på Stadsbiblioteket


SUA:s barnbok Forskardrömmar låg till grund för samtal om forskning med två klasser i åk. 6 från Observatorielundens skola i Stockholm. Stadsbiblioteket Odenplan stod för arenan. Under en timme erbjöd SUA presentationer, bikupor och interaktiva moment för elever och lärare.

Didaktikforskare Anna Danielsson, klimatforskare Frida Bender och partikelfysiker Christian Ohm berättade om sina egna forskningsfält och visade bilder från Forskardrömmar för att illustrera den vetenskapliga metoden. Vad är en hypotes? En hypotes eller forskningsfråga kan vara ”Är månen gjord av ost?”, förklarade Anna Danielsson. Vilka som studerar (studenter) och jobbar (t.ex. doktorander, professorer, forskare) på universitetet förklarades också.

Eleverna ställde kluriga frågor till forskarna: Men huuur länge måste man gå i skolan för att bli forskare? Vad händer om djuren utvecklas och blir lika smarta som vi och startar krig mot oss för att vi behandlar dem illa? Klimatet är ett problem vi måste lösa väl?

Med hjälp av verktyget Menti fick eleverna svara på frågan om vad de skulle vilja forska på, förslagen fyllde på ett ordmoln som växte på skärmen: liv i andra atmosfärer, psykologi, gröna vattenpumpar, neutronstjärnor, sömn. Så småningom dök även andra termer upp i ordmolnet och SUA konstaterade att kreativa, kompetenta sjätteklassare nog är på gränsen för att använda ofiltrerad input.

Upplägget med omväxlande föreläsning, interaktiva moment och bikupor där Anna, Frida och Christian cirkulerade i aulan gav bra energi under aktiviteten. SUA blev jätteglada över att få träffa sjätteklassarna från Observatorielundens skola och prata om forskning med dem. Kärt tack till Stadsbiblioteket Odenplan!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm