Ylva Söderfeldt, Sebastian Westenhoff, Dan Larhammar och Magnus Berggren Foto: Erik Thor/SUA, Markus Marcetic, Magnus Bergström/KAW

Debatt: Reglerna för migration slår mot forskningen


Representanter och ledamöter i Sveriges unga akademi, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien:

Återinför permanenta uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning i Sverige. Annars förlorar vi spetskompetens och får svårt att rekrytera nya talanger.

Läs debatten i Svenska Dagbladet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I slutet av oktober beslutade riksdagen att inte införa undantag för doktorander och forskare i utlänningslagen, vilket har utlöst stor frustration i forskarvärlden. Förslaget om undantag har att göra med de regler för uppehållstillstånd som trädde i kraft den 20 juli, och som ändrar spelplanen i vad som redan är en prövande fas i forskarkarriären. De nya reglerna hotar forskningens kvalitet, den akademiska friheten och näringslivets kompetensförsörjning.

Vi uppmanar därför de politiska beslutsfattarna att genast besluta om en återgång till tidigare bestämmelser och återinföra permanenta uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning, säger Sebastian Westenhoff, ordförande i Sveriges unga akademi.

Artikeln undertecknas av:
Sebastian Westenhoff, ordförande Sveriges unga akademi
Ylva Söderfeldt, ledamot Sveriges unga akademi
Dan Larhammar, preses Kungl. Vetenskapsakademien
Magnus Berggren, 2:e vice preses och ordförande kommittén för forskningspolitiska frågor, Kungl. Vetenskapsakademien samt ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm